2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Įsteigta nauja Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija

Atsižvelgdamas į tai, kad, vis labiau plečiantis Kauno miestui, Šilainių gyvenamajame mikrorajone esanti viena bažnyčia nebegali patenkinti didėjančių tikinčiųjų dvasinių poreikių, ir siekdamas tolygesnio maldos namų išdėstymo, trokšdamas sudaryti palankesnes sąlygas tikintiesiems burtis į bendruomenę bei kuo patogiau pasinaudoti dvasinėmis malonėmis, vadovaudamasis Kanonų teisės Kodekso kan. 515-ąja nuostata, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ lapkričio 4 dienos dekretu Nr. 208 įsteigė Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapiją. Jos klebonu paskirtas kun. Andrius Alminas, lig šiol ėjęs Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaro ir Kauno universitetinių klinikų kapeliono pareigas. Naujajam klebonui pavesta burti gyvą parapijos bendruomenę, rūpintis maldos namų įkūrimu bei parapijos bažnyčios statyba.

Arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu nustatytos Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos ribos, šiai parapijai priskiriant dalį Kauno Šventosios Dvasios parapijos teritorijos ir dalį Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos teritorijos.

Vakarinė riba: Romainių g. nuo pradžios iki sankryžos su Chodkevičių g., Chodkevičių g. iki sankryžos su J. Semaškos g., J. Semaškos g. iki sankryžos su Liucijanavos g., Liucijanavos g. iki Liedos upelio (Užliedžių tvenkinio); šiaurinė riba: Liedos upelis (nuo Užliedžių tvenkinio) iki greitkelio Kaunas–Klaipėda; rytinė riba: greitkelio Kaunas–Klaipėda atkarpa Vilniaus kryptimi iki žiedinių sankryžų mazgo, Žemaičių pl. iki sankryžos su Baltų pr., Baltų pr. atkarpa iki sankryžos su Nadruvių g., nuo Baltų pr. sankryžos su Nadruvių g. iki Baltijos g. kertant Milikonių gyvenamųjų namų kvartalą ir apimant „Santaros“ ir Milikonių vidurines mokyklas, Baltijos g. atkarpa iki sankryžos su Debesų g, Debesų g. atkarpa iki sankryžos su Audros bei Danguolės g., nuo šios sankryžos Danguolės gatvės kryptimi iki Linkuvos g.; pietinė riba: Linkuvos g. atkarpa iki sankryžos su Varnių g., nuo Linkuvos g. Vilijampolės ir Šilainių seniūnijos ribą žyminti linija tarp Tytuvėnų ir Šilalės g. iki Kėdainių g., Kėdainių g. atkarpa iki sankryžos su Juodaičių g., linija palei Kalnų g., abi šios gatvės puses paliekant Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijai, ir palei Atramos g. kertant Vakarinį lankstą, apimant Ramovių gyvenvietę (bet paliekant su Raudondvario pl. susijusį gatvių tinklą Vilijampolės parapijai) iki Kaniūkų g., Kaniūkų g. atkarpa iki sankryžos su Romainių g. ir Šilainių pl.

Gyvenamieji mikrorajonai, kurie ištisai arba iš dalies priklauso steigiamai parapijai: Giraitė, Linkuva, Maironiškiai, Milikoniai, Ramovės, Romainiai, Smėliai, Užliedžiai, Vijūkai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija