2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Keliavo per Dievo pasaulį skambant vargonams

Šv. Gertrūdos bažnytėlėje
vargonuoja
prof. Leopoldas Digrys

Bažnytėlės rektorius kun. dr. Vytautas
Brilius MIC apmąsto Dievo žodį
Daivos Petrauskienės nuotraukos

Spalio 27-osios, sekmadienio, popietę Kaune, gotikinėje XV amžiuje statytoje Šv. Gertrūdos bažnytėlėje (Laisvės al. 101 b, tarp Laisvės al. ir J. Gruodžio g.), pirmąkart buvo surengta vargonų muzikos ir dvasingumo popietė „Kelionė per Dievo pasaulį“. Į renginį atėjo žmonės, ieškantys atsakymų į esminius būties klausimus ir mėgstantys muziką. Skirtingai nuo įprastų koncertų susirinkusieji į popietę girdėjo ne tik muziką, bet ir Šventojo Rašto tekstų skaitymus. Dievo žodį ir apmąstymus palydėjo prof. Leopoldo Digrio atliekami baroko ir romantizmo epochų kompozitorių kūriniai vargonams.

Renginio sumanytojas, bažnytėlės rektorius kun. dr. Vytautas Brilius MIC sakė, kad panašias popietes, jei žmonėms bus įdomu, žada rengti bent kartą per mėnesį, o mintis jas rengti kilo šią vasarą, kai bažnytėlėje buvo sumontuoti nauji vargonai. „Dievo dovanota žmogiškoji kūrybos galia, nukreipta Viešpaties link, tveria nuostabius dalykus. Dievo žodžio skaitymas ir apmąstymai iškilios muzikos kupinoje sakralinėje erdvėje, tikiuosi, ne tik suteiks gilių įspūdžių, bet ir išlaisvins sielas iš kasdienybės rutinos kiauto“, – savo lūkesčiais dalijosi kun. dr. V. Brilius MIC. Pasak Šv. Gertrūdos bažnyčios rektoriaus, labiausiai žmones suvienija kartu prasmingai išgyventa kančia ir bendrai kuriamas gėris. Žmogiškiausias santykis su kitu yra solidarumas, bendravimas. Muzikos kūrinio grožis reiškia tiesos ir harmonijos suvokimą santykiuose su kitais, apsisprendimą ir norą atpažinti gėrį kituose bei dalintis savuoju. Muzika padeda atverti šio santykio prasmingumo ir kūrybiškumo lobius.

Groti naujaisiais vargonais pakviestas prof. L. Digrys – dabartinės lietuviškos vargonavimo mokyklos įkūrėjas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų katedros profesorius, grojęs daugiau nei dviejuose tūkstančiuose koncertų Lietuvoje bei užsienio šalyse. Jo pastangų dėka suskambo nauji vargonai Vilniaus Arkikatedroje, Lietuvos valstybinės filharmonijos salėje, Mažojoje Baroko salėje, Lietuvos muzikos akademijoje, Klaipėdos universiteto salėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. šis renginys pradėtas Johano Sebastijano Bacho Tokata ir fuga d-moll, paskui skambėjo choralas „Pasigailėk manęs, o Viešpatie“. Perskaičius skaitinį iš Senojo testamento (Pr 12, 1–9), jį apmąstė bažnyčios rektorius, o paskui dar skambėjo C. Francko choralas 3 a-moll ir Anonymus Vilnensis „Giesmė Lietuvai“.

XXI
Kaunas
Daivos Petrauskienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija