2013 m. lapkričio 29 d.    
Nr. 43
(2067)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Bibliotekoje – sakraliniai darbai

Parodos eksponatai: siuviniai
ir medžio drožiniai

ŠILALĖ. Rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (direktorė Astutė Noreikienė) nuolat veikia įvairios parodos, ekspozicijos, susietos su rajono bei Lietuvos istorine praeitimi, svarbiais įvykiais, paminint įžymių žmonių sukaktis, jų nuveiktus darbus rajono bei visos Lietuvos labui. Bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, kuriame triūsia vedėja Danutė Šimkienė ir jos pagalbininkės bibliotekininkės Stefanija Raudonienė, Jolanta Venckienė ir Nijolė Aurylienė, visą mėnesį veikė Šilalės rajono medžio drožėjų, keramikų ir siuvinėjimo meistrų kūrybinių darbų paroda. Ji skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Giliu sakralumu dvelkianti ekspozicija pavadinta „Sakralumo šviesa tautodailininkų darbuose“. Paroda buvo atidaryta švenčiant Šilalės miesto 480 metų sukaktį. Joje savo darbus eksponavo daugiau kaip dešimt tautodailininkų iš Šilalės krašto. Be kraštiečių darbų, vienas kitas tautodailininkas su savo darbais šioje parodoje dalyvavo ir svečio teisėmis.

Medžio drožėjų darbuose – meniški rūpintojėliai, kryžiai, šventųjų skulptūrėlės, bibliniai atvaizdai ir scenos: „Dovydas nugali Galiotą“, „Kristus nuo Alyvų kalno palieka žemę“ ir kt. Drožinius eksponavo Šilalės miesto bei rajono tautodailininkai Alfonsas Maulius, Alfonsas Martinėnas, Arvydas Pocius, Aleksas Urbonas, Darius Samuolis. Įdomūs, patrauklūs ir kruopščiai bei meniškai atlikti buvo siuvinėtojų Genutės Lukumskienės, Julės Ežerskienės, Laimos Liekienės, Agnietės Digaitienės darbai. Elytė Jurkienė eksponavo įdomų nėrinį „Angelas“. Rajone žinomas kraštotyrininkas ir tautodailininkas Klemensas Lovčikas per visą gyvenimą sukauptų sakralinių vertybių lobį parodai pristatė nufotografuotą. Be sakralinių dalykų, eksponuota ir kraštotyrinė medžiaga.

Parodą noriai lankė ne tik šilališkiai, bet ir iš provincijos atvykstantys žmonės.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Jolantos Venckienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija