2013 m. lapkričio 29 d.    
Nr. 43
(2067)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Trys sukaktys

PERLOJA. Miestelyje vyko įspūdingas renginys, skirtas trims sukaktims paminėti – bažnyčios dekoro 70-mečiui, Perlojos Respublikos 95-osioms metinėms ir Perlojos Garbės piliečio, aktoriaus Tomo Vaisietos 80-mečio jubiliejui.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis bažnyčioje, kurias aukojo ir pamokslą sakė Perlojos parapijos klebonas kun. Ąžuolas Miliauskas. Pamokslą klebonas skyrė parapijos istorijai, pasiaukojantiems parapijiečiams, kad ir sunkiausiais momentais gebėjusiems kurti ir išsaugoti vertybes. Tai, ką šiandien turime, privalome perduoti ateinančioms kartoms. Šv. Mišių metu giedojo Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė“ (vadovė – Ramona Velžienė, koncertmeisterė – Laima Petruškevičienė, chormeisteris – Kęstutis Taraila).

Po šv. Mišių kalbėjo perlojiškis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Sigitas Lūžys. Jis analitiškai perteikė dekoro programos atlikimą, susirinkusiems paaiškino vaizdinių reikšmę, temų nuoseklumą. Didžiausi nuopelnai priklauso Perlojos bažnyčios dekoravimui vadovavusiam prof. Jurgiui Hopenui ir užsakovui, tuometiniam Perlojos bažnyčios klebonui Vincentui Andrulevičiui.

Renginiuose dalyvavo Seimo nariai Algis Kašėta ir Gediminas Jakavonis, Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė bei jubiliejų švenčiantis Perlojos Garbės pilietis aktorius Tomas Vaisieta.

Po iškilmių bažnyčioje šventė persikėlė į kultūros centrą. Čia sugiedotas Perlojos himnas. Perlojos Respublikos minėjimo proga S. Lūžys susirinkusiems priminė žodžio „Respublika“ reikšmę ir svarbą. „Respublika“ – visuomenės, visų žmonių bendras reikalas.

Seimo narys A. Kašėta ragino pradėti burtis jau dabar ir švenčiant Perlojos Respublikos 100-metį būti vienybėje. Seimo narys G. Jakavonis perlojiškius sveikino dzūko Alberto Antanavičiaus eilėmis, o T. Vaisietai 80-mečio proga kartu ir nuo žygeivių klubo linkėjo stiprios sveikatos ir padeklamavęs A. Antanavičiaus eiles įteikė ir simbolinį ordiną.

Aktorių sveikino ir Varėnos rajono meras V. Mikalauskas, rajono kultūros darbuotojų vardu – R. Svirskienė, o nuo perlojiškių gražių žodžių gausiai pažėrė Perlojos bendruomenės pirmininkas Juozas Baublys, kultūros centro direktorė Irena Stoškienė, muziejininkė Regina Kupčinskienė. T. Vaisieta dėkojo ir sakė, kad niekur taip nesinori grįžti kaip į Perloją. Perlojos Respublikos 95-mečio proga pasidalijo savo vaikystės prisiminimais. Dėkingumo ženklan aktorius perskaitė ištrauką iš savo monospektaklio „Pasikalbėjimai su Lietuva“.

Į sceną su daina pakilo Perlojos kaimo mergaitės, po jų dainavo „Varpilė“, o tuomet prasidėjo linksmoji dalis – kolektyvas „Giraitė“ iš Matuizų suvaidino smagią humoreską „Paskubėjo“.

Po renginio visi galėjo vaišintis puodeliu arbatos ir perlojiškių šeimininkių suruoštomis vaišėmis.

Marija Lūžytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija