2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Katalikiškos gimnazijos šventė

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos bendruomenę laimina
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kauno Jono Pauliaus II katalikiška gimnazija įsikūrusi Šilainiuose – naujame pilko monolito, betoninių luitų mikrorajone. Besistiebiančios eglės, į dangų šakas keliantis ąžuolas, vorele sustojusios rūtos prie 2001 metais pašventinto kryžiaus „Laiminantis Kristus“, akmenų aukuras, šalia plevėsuojanti valstybės vėliava pasitinka kiekvieną, vos įžengusį pro ažūrinius gimnazijos vartus. Šiandien ši mokslo įstaiga – didžiausia katalikiška gimnazija Lietuvoje. Joje mokosi 1386 mokiniai nuo pirmos iki dvyliktos klasės. „Vatikano II Susitikimas katalikišką mokyklą pavadino evangeline laisvės ir meilės dvasia įkvėpta bendruomene. Šitokia bendruomenė gali gyvuoti tik pasišventusių mokytojų dėka“, – yra sakęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.


Vienas studentų dvasinio ugdymo žingsnis

Lapkričio 20 dieną, po šv. Mišių Aleksandro Stulginskio universiteto koplyčioje, Dvasinio ugdymo centras kartu su Akademine asociacija „Consilia Academica“ surengė vakaronę „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos serijinio leidinio „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ pristatymą. Jame paskelbta Maironio, J. Tumo-Vaižganto, V. Mykolaičio-Putino, I. Šeiniaus, B. Sruogos, I. Simonaitytės, B. Brazdžionio, S. Nėries ir kitų iškiliausių lietuvių rašytojų kūryba.


Mažiausiųjų žvilgsnis į skaudžią Lietuvos praeitį

Mažųjų apsilankymas tremties
ir rezistencijos muziejuje Kaune
Junelės Purienės nuotrauka

Tolstant nuo skaudžių Lietuvai sovietinės okupacijos ir pokario istorinių įvykių, svarbu juos išlaikyti būsimų kartų atmintyje. Negalima nematyti, kad atsiranda jėgos, kurios siekia iškreipti bei falsifikuoti tų laikų lietuvių tautos kančių mastą ir laisvės kovų dalyvių siekius. Neatsitiktinai Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ pedagogų kolektyve viena po kitos gimsta iniciatyva patiems mažiausiems priminti laikus, kuriuos išgyveno jų seneliai ar proseneliai. Tradicija tampa, kai mažieji šio lopšelio-darželio auklėtiniai, palydimi suaugusiųjų, aplanko ir įteikia savo rankų darbo sveikinimus buvusiems kaliniams ir tremtiniams Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga. Praėjusių metų lapkritį buvo organizuotas renginys „Senjorams dovanojame vaikystės džiaugsmo spindulėlį“, į kurį buvo pakviesti buvę sovietinių represijų dalyviai. Jie suprantama mažiesiems kalba pasidalijo savo vaikystės ir jaunų dienų prisiminimais, kurie, deja, ne visada buvo pilni džiaugsmo.


Gerumo penktadienis

„Pyragų mugėje “

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija yra katalikiškos krypties mokykla, kurios vienas iš prioritetų yra saugios, patrauklios, krikščioniškomis vertybėmis grįstos aplinkos plėtra. Todėl dauguma mokykloje organizuojamų renginių ir akcijų orientuojama į šį tikslą.

Mokinių tarybos iniciatyva mūsų progimnazija įsijungė į respublikinį konkursą „Idėjos padėjėjos“, kurį paskelbė Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šio konkurso tikslas buvo sugalvoti labdaros renginį, pravesti jį, o renginio metu surinktus pinigus skirti Maltos ordinui, kuris globoja vienišus, sergančius senelius. Mūsų progimnazijos Mokinių taryba nusprendė surengti „Pyragų mugę“ ir „Labdaros loteriją“. Šios akcijos tikslas buvo ugdyti atjautą, norą padėti silpnesniems ir gyvenimo nuskriaustiems žmonėms. Pyragų gausa, nepaprastas gražumas ir skanumas sužavėjo mus visus. Ypač dėkojame technologijų mokytojai Daliai, kuri sugebėjo įžiebti norą kepti pyragus gausybei mokinių, pradinių klasių mokytojoms ir pyragus pardavinėjusių mokinių mamoms už pagalbą. Nuostabaus skonio pyragus, sausainius, keksiukus, kurie buvo įpakuoti tarsi šventinės dovanėlės, pardavinėjo net 77 1–8 klasių mokiniai. „Labdaros loterija“ irgi buvo įspūdinga. Ne vienas išsakė nuomonę, kad buvo per mažai loterijos bilietų. O jų buvo parduota net 115! Kitą kartą tikrai bus paruošta daugiau. Nuoširdžiai dėkojame net 33 mokiniams, mokytojams, tėveliams, kurie padovanojo daug gražių daiktų „Labdaros loterijai“. Ypač aktyvios šioje gražioje akcijoje buvo ketvirtokė Kamilė Banytė ir jos mama Diana Banienė!


„Comenius“ projekto dalyvių susitikimas Švedijoje

Kazimiero Paltaroko gimnazijos
delegacija Švedijoje, Stromstade

Lapkričio 11–15 dienomis Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos delegacija – mokytojai Dalia Dambrauskienė, Aleksandras Kuzmickas ir Meilutė Balbieriūtė, IVgc klasės mokinės Gintarė Jočytė, Jomantė Čičirkaitė, Judita Petrulytė, IIIgb klasės mokinė Brigita Marciuškaitė – dalyvavo tarptautinio „Comenius“ projekto „Aplinkos išsaugojimas Lietuvoje ir Europoje“ dalyvių susitikime Švedijoje, Stromstado miestelio gimnazijoje. Šis susitikimas – jau ketvirtas renginys, kuriame dalyvauja projekto partneriai iš Italijos, Vokietijos, Turkijos, Švedijos, Prancūzijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lietuvos, informuoja vienas kitą aplinkosaugos klausimais: ekologinė situacija mokykloje, šiukšlių rūšiavimas ir perdirbimas, transporto naudojimas vykstant į mokyklą. Stromstado miestelio gimnazija šurmuliavo nuo gausybės svečių iš įvairių Europos miestų, nes čia vyko darbų pristatymai, diskusijos, sportiniai renginiai, paskaitos apie energijos išteklius, gamybą ir išsaugojimą įvairiose Europos šalyse (Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, Turkijoje, Portugalijoje, Lietuvoje, Vengrijoje). Stromstado gimnazijoje mokiniai ir mokytojai dirbo mažomis grupėmis, kad galėtų diskutuoti apie tai, ką pamatė. Pranešėjai turėjo rodyti savo paruoštas skaidres ir filmus po 2 kartus (tokiu būdu patys geriau galėjo pristatyti ir patobulėti). Labiausiai projekto partneriai žavėjosi filmais, kurių aktoriai jie buvo patys ir filmų turinys buvo artimas, nes kiekviena šalis turėjo temą: turkai parodė linksmą satyrinį filmą apie užkrečiantį mobilių telefonų naudojimą ir sulaukė daug plojimų, vokiečiai surinko statistiką apie kompiuterių naudojimą ir pateikė patarimų, koks kompiuteris yra ekonomiškas naudoti, italai nuotaikingai ir artistiškai pristatė šildymo pietuose problemas, mūsų gimnazijos moksleivės Judita Petrulytė (IVgc) ir Brigita Marciuškaitė (IIIgb) sukūrė filmą apie energijos taupymą gaminant valgį.


Marijonų gimnazijos atstovai Vokietijoje

Marijampoliečiai Kelne

Toliau vykstant Comenius projektui „European passport to Employability“, Marijampolės marijonų gimnazijos moksleivių ir mokytojų grupė aplankė Vokietijoje esantį Kelno miestą. Šis antrasis projekto susitikimas vyko lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis. Jame dalyvavo Airijos, Belgijos, Ispanijos moksleiviai ir mokytojai.

Vėlyvą lapkričio 27-osios vakarą gimnazistų grupė iš Marijampolės, lydima mokytojų D. Miliauskienės, I. Čeplikienės ir E. Avižienienės, atvyko į ketvirtąjį pagal dydį Vokietijos miestą Kelną. Ten šiltai ir džiaugsmingai buvo sutikta vokiečių grupės. Vėliau visi gimnazistai susipažino su savo būsimais draugais vokiečiais, kurių namuose gyveno viešnagės metu. Marijampolės gimnazijos moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su vokiečių gyvenimo būdu ir papročiais, tiesa, bendrauti sekėsi sunkokai, nes daugelis vokiečių nekalba angliškai, o ne visi mūsiškiai moka vokiškai. Ši aplinkybė davė papildomos motyvacijos mokytis įvairių užsienio kalbų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija