2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Katalikiškos gimnazijos šventė

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos bendruomenę laimina
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos šventės svečiai

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos moksleiviai

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos mokinių meninė programa

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos mokinių meninė programa

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos mokinių meninė programa

Jono Pauliaus II katalikiškos
gimnazijos vėliava

Kauno Jono Pauliaus II katalikiška gimnazija įsikūrusi Šilainiuose – naujame pilko monolito, betoninių luitų mikrorajone. Besistiebiančios eglės, į dangų šakas keliantis ąžuolas, vorele sustojusios rūtos prie 2001 metais pašventinto kryžiaus „Laiminantis Kristus“, akmenų aukuras, šalia plevėsuojanti valstybės vėliava pasitinka kiekvieną, vos įžengusį pro ažūrinius gimnazijos vartus. Šiandien ši mokslo įstaiga – didžiausia katalikiška gimnazija Lietuvoje. Joje mokosi 1386 mokiniai nuo pirmos iki dvyliktos klasės. „Vatikano II Susitikimas katalikišką mokyklą pavadino evangeline laisvės ir meilės dvasia įkvėpta bendruomene. Šitokia bendruomenė gali gyvuoti tik pasišventusių mokytojų dėka“, – yra sakęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Lapkričio 29 dieną į Jono Pauliaus II katalikiškos gimnazijos inauguracijos ir vėliavos šventinimo iškilmes rinkosi daug garbių svečių: Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, gimnazijos kapelionas kun. Laurynas Grikietis, Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Andrius Alminas, mons. Alfonsas Svarinskas, Seimo narys J. R. Dagys, jo padėjėja D. Juralevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyriausioji specialistė A. Valevičiūtė, bendrojo ugdymo ir profesinio departamento vyriausiasis specialistas P. Navickas, Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A. Bagdonas, bičiuliai, bendraminčiai, mokinių tėvai ir kiti svečiai.

Kelias į šventę prasidėjo dar prieš 15 metų. Tai – tūkstančiai mažų žingsnelių, ieškojimų ir sielos skrydžių giedant gražiausias giesmes, žvelgiant į mokinių lietų žvakių šviesą ar paprasčiausiai tyliai klūpant jaukioje gimnazijos koplyčioje.

Viešpaties palaiminimą gimnazijai suteikęs arkivyskupas S. Tamkevičius pašventino gimnazijos vėliavą. Sveikinimo žodyje arkivyskupas sakė, jog palaimintojo Jono Pauliaus II vardas yra gimnazijai didžiulis įpareigojimas, todėl linkėjo mokytojams ir mokiniams mokytis iš didžios Jono Pauliaus II asmenybės, kad kiekvienas jaunuolis, paliekantis šią gimnaziją, savo širdyje išsineštų norą gyventi dėl kitų. Arkivyskupas padėkojo visiems, kurie parodė gerą valią kuriant šią katalikišką gimnaziją, ir išreiškė tikėjimą, jog visų bendromis pastangomis ji augs ir klestės.

Šventės proga arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo keliems Palaimintojo Jono Pauliaus II gimnazijos vadovams ir mokytojams įteikdamas aukščiausius Kauno arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos medalius.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijoje įsikūrė naujos Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos, kurios klebonas – kun. Andrius Alminas, centras. Čia kiekvieną sekmadienį 10 val. aktų salėje klebonas aukoja šv. Mišias Šilainių bendruomenei. Taigi gimnazijos ryšiai su mikrorajono gyventojais yra pakankamai šilti ir glaudūs. Ji atvėrusi duris kiekvienam, kuris nori čia ateiti, mokytis ir pasilikti. „Šiandien gimnazija ugdo kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį ir išsilavinusį žmogų, demokratinės valstybės pilietį, siekiantį socialinio teisingumo, skiriantį savo gabumus visuomenei ir Dievo tarnystei“, – sakė gimnazijos direktorius L. Lukošius. Tačiau itin svarbu, kad „mūsų vaikai šiuo permainų laiku jaustųsi saugūs, augtų tvirti ir neblaškomi po kelias mokyklas, kad būtų siekiama ne tik žinių, bet būtų mokomi gerumo, atsakomybės, pagarbos, meilės gebėjimo aukotis – vertybių, kurių stokoja šiandieninis pasaulis“, – mokinių tėvų vardu kalbėjo K. Špokas. Gimnazijai suteiktas palaimintojo Jono Pauliaus II vardas įpareigoja ne tik siekti mokslo aukštumų, bet „nešti išgelbėjančio Žodžio šviesą, palenkti mokslą tarnauti gyvybei, teisingumui ir taikai, dirbti ir gyventi dėl kitų“, – laimindamas mokyklos bendruomenę kalbėjo arkivyskupas S. Tamkevičius. Akivaizdu, jog mūsų gimnazijos laukia dideli darbai ir iššūkiai, reikės dvasinės stiprybės ir tvirto tikėjimo, kad gebėtume perduoti savo mokiniams kilnaus ir doro gyvenimo grožį.

Aurelija Pielikienė,
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Algimanto MIKOLĖNO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija