2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vienas studentų dvasinio ugdymo žingsnis

Lapkričio 20 dieną, po šv. Mišių Aleksandro Stulginskio universiteto koplyčioje, Dvasinio ugdymo centras kartu su Akademine asociacija „Consilia Academica“ surengė vakaronę „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos serijinio leidinio „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ pristatymą. Jame paskelbta Maironio, J. Tumo-Vaižganto, V. Mykolaičio-Putino, I. Šeiniaus, B. Sruogos, I. Simonaitytės, B. Brazdžionio, S. Nėries ir kitų iškiliausių lietuvių rašytojų kūryba.

Renginys prasidėjo skaitymais iš pirmosios serialo knygos – Žemaitės „Rytą giedrą“. Paaiškėjo, kad šią rašytoją pirmąją pageidavo pristatyti iš Žemaitijos kilęs leidinio sumanytojas, kultūros mecenatas, mokslų daktaras Č. Karbauskis. Jis ir papasakojo apie asmeninius ryšius su Lietuvos rašytojų sąjunga, teatro, muzikos kūrėjais. Tėvą papildė kitas knygų leidybos ir kino meno mecenatas, žinomas visuomenės veikėjas, jo sūnus, mokslininkas, agronomas R. Karbauskis. Beje, šie žinomi verslininkai yra ir mokslo institucijų, renginių bei leidinių rėmėjai. Jie padėjo atspausdinti šiais metais Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų ir Lietuvos mokslų akademijos išleistą agronomijos mokslo istorijos knygą „Profesorius Jurgis Krikščiūnas: žemės ūkio mokslo ir praktikos darna“.

Apie šio serijinio leidinio autorių parinkimą, jautrius knygų sudarymo klausimus nuoširdžiai atviravo literatūros kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius V. Sventickas. Jis aukštai įvertino rašytojos V. Daujotytės-Pakerienės nuopelnus šiame darbe. Mintimis apie šviesaus atminimo poeto kun. R. Mikutavičiaus ir kitų kauniškių rašytojų kūrybos leidybą dalinosi poetas P. Palilionis. Kalbėjo Kauno miesto Kultūros ir turizmo skyriaus darbuotoja V. Jasaitytė, Universiteto prorektorius doc. dr. V. Butkus, kapelionas kun. R. Baltrušaitis. Plačiai diskutuota vartant serijinio leidinio knygas ir gurkšnojant kvapnią arbatą.

Algirdas Motuzas,
Vytautas Mikutis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija