2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Ukraina nepasiduoda

Gruodžio 1-osios rytą su demonstrantais susidorojimą Kijeve įvykdžiusi milicija ir kariniai „Berkut“ daliniai tik sukėlė naujas gausias protestuotojų prieš V. Janukovyčiaus režimą demonstracijas. Sekmadienį Kijeve vykusios demonstracijos sutraukė daugiau nei milijoną protestuotojų. Tačiau šio trečiadienio naktį Ukrainos milicija šturmavo Nepriklausomybės aikštę Kijevo centre. Tūkstančiai specialiojo „Berkut“dalinio narių ardė barikadas ir demonstrantų palapines. Protestuotojai iš aikštės buvo stumiami skydais. Opozicijos vadovai per garsiakalbius ragino žmones nesileisti provokuojamiems. Milicijos teigimu, operacijos tikslas nebuvo išvaikyti žmones. Esą norėta tik atlaisvinti per aikštę skersai einančią svarbią gatvę. Milicija aikštę šturmavo praėjus tik kelioms valandoms po to, kai joje apsilankė Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgaliotinė Katerina Ešton (Catherine Ashton). Antradienio vakarą ji kartu su opozicijos atstovu A. Jaceniuku ėjo per protestuotojų stovyklą, o demonstrantai ją sveikino šūksniais „Europa!“ Prieš tai K. Ešton padėtį šalyje aptarė su Ukrainos prezidentu Viktoru Janukovyčiumi. Vos išvykus K. Ešton vadovaujamos ES delegacijos nariams, neiškentusi milicija toliau ėmė naikinti protestuotojų namelius ir palapines, stumti juos iš aikščių, kol galų gale priėjo prie pagrindinės Kijevo Nepriklausomybės aikštės. Taip trečiadienio naktį agresyvūs milicijos veiksmai pasiekė apogėjų: milicija ir „Berkut“ būriai puolė ir su protestuotojais susirėmė prie Kijevo miesto administracijos, kai pareigūnai mėgino išvaryti iš pastato apie 200 opozicijos aktyvistų, kurie laikė jį užėmę ilgiau nei savaitę. Tačiau „Berkut“ kariai, grėsmingai priartėję, po kurio laiko pradėjo staigų atsitraukimą. Maidane ir prie Kijevo savivaldybės susirinko apie 25 tūkst. protestuojančiųjų. Prie įėjimo į miesto rotušę, kurią nuo gruodžio 1-osios yra užėmę protestuotojai, sustojo trys autobusai su riaušių malšinimo milicija. Aplink juos stovėjo mažiausiai 2 tūkst. protestuotojų, skanduojančių „Gėda!“ ir „Banditai lauk!“. Žmonės per rotušės langus ant autobusų pylė vandenį. Du autobusai, vežantys milicininkus, mėgino privažiuoti prie įėjimo į rotušę, tačiau protestuotojų minia neleido jiems tai padaryti. Tūkstančiai protestuotojų, kurių aikštėje padaugėjo, pradidėjus milicijos reidui, kelias valandas įnirtingai priešinosi pareigūnams, spausdami jų rikiuotes ir mėgindami nustumti nuo pagrindinės protestų stovyklos aikštėje. Paryčiais milicijos rikiuotės stovėjo beveik nejudėdamos, o kalbėtojai per garsiakalbius smerkė vyriausybę ir stengėsi sustiprinti demonstrantų dvasią. Mojuodami ES ir Ukrainos vėliavomis, demonstrantai giedojo nacionalinį himną, skandavo „Gėda!“ ir „Mes stovėsim!“ Daugelis protestuotojų dėvėjo oranžinius statybininkų šalmus, kad apsisaugotų nuo smūgių guminėmis lazdomis. Vienu metu įsiplieskė grumtynės tarp milicijos ir opozicijos įstatymų leidėjų, iš kurių vienas gulėjo ant sniego, mėgindamas neleisti į aikštę įvažiuoti saugumo pajėgų mašinoms. Keli demonstrantai ir milicininkai buvo sužeisti per susirėmimus, o aikštėje matėsi greitosios pagalbos automobilių. Tačiau panašu, kad milicija buvo gavusi įsakymą susilaikyti nuo per didelio jėgos naudojimo – kitaip nei ankstesnėmis savaitėmis, kai protestuotojai buvo žiauriai mušami. Kai kurie pareigūnai padėdavo sužeistiems aktyvistams atsikelti nuo žemės ir patraukdavo juos tolyn. Kai buvo išardytos kai kurios barikados ir palapinės, policija ir miesto komunalinių tarnybų darbininkai pradėjo šalinti nuolaužas, padedant buldozeriams. Milicininkai ardydami barikadas naudojo motorinius pjūklus. Ortodoksų ir unitų dvasininkai meldėsi ant scenos ir ragino miliciją nenaudoti jėgos. Vienas ortodoksų dvasininkas giedojo religines giesmes, o per garsiakalbius buvo leidžiama viena populiari Ukrainos roko daina su žodžiais „Niekada nepasiduosiu be kovos!“. Popmuzikos dainininkė Ruslana stengėsi padrąsinti demonstrantus, giedodama šalies himną ir sveikdama protestuotojus nuo scenos. Ruslana šaukė per megafoną: „Nesužeiskite mūsų!“ Anksčiau ji yra sakiusi, kad ketina susideginti, jeigu bus užgniaužta revoliucija. Vienas protestuotojas šaltyje apnuogino krūtinę, atsiklaupė ant kelių ir šaukė: „Liaukitės! Mes viena tauta!“ Kai kurie protestuotojai laikė iškėlę mobiliuosius telefonus kaip žvakes ir giedojo šalies himną, o už maždaug dviejų kilometrų esančioje katedroje skambėjo varpai – kaip prieš šimtmečius, kai miestui iškildavo pavojus.

Protesto akcijų dalyviams, užėmusiems Kijevo miesto administracijos pastatą, pavyko atremti ir savivaldybės šturmą. Užblokuotieji pastate atsakydami atidarė antro aukšto langus ir ėmė lieti vandenį iš priešgaisrinių žarnų ant autobusų, todėl specialiojo būrio narių grandinė buvo priversta kelis žingsnius atsitraukti. Pagaliau specialiosios paskirties būrio nariai buvo priversti atsitraukti ir susėsti į milicijos autobusus. „Berkut“ nariai, šturmuodami Kijevo savivaldybės pastatą, panaudojo ir ašarines dujas. Į tai atsiliepdami pastate esantys protestuotojai pro langus į „Berkut“ kovotojus paleido kelias petardas ir dūminį užtaisą. Opozicionieriai, stovintys gatvėje prie miesto administracijos pastato, pradėjo šaukti, jog tokie veiksmai yra provokacija, ir apsupo „Berkut“ kovotojus atvežusius autobusus. Po trumpalaikių nesėkme pasibaigusių pastangų šturmuoti miesto savivaldybės pastatą „Berkut“ kovotojai nusprendė atsisakyti aktyvių veiksmų ir grįžo į autobusus, kurie juos ir išvežė. Kijevo milicija pranešė, jog naktį riaušių malšinimo milicijai šturmuojant Maidaną, „dėl chuliganizmo“ buvo sulaikyti aštuoni asmenys. Kai kurie iš jų jau paleisti, o likę esą paliks areštinę, kai bus sutvarkyti visi dokumentai. Kiekvienas sulaikytasis turės sumokėti baudą arba atlikti viešuosius darbus.

Barikadų griovimo operacija buvo sustabdyta prašvitus, kai temperatūra apsnigtoje sostinėje nukrito iki minus 12 laipsnių. Dalis milicininkų atsitraukė nuo protestuotojų, lydimi džiaugsmingų šūksnių. Vėliau nuo jau dvi savaites įrengtos scenos vėl pradėjo skambėti ukrainietiška muzika, specialiosios paskirties būrio „Berkut“ nariams masiškai paliekant postus Maidano aikštėje. Jie staiga ėmė traukti iš Maidano į Europos aikštės pusę. Dalis jų susėdo į autobusus, kuriais užblokuota Kreščiatiko gatvė prie Profsąjungų rūmų. Minia jų atsitraukimą palydėjo pritarimo šūksniais, švilpimu ir skandavo: „Viso labo!“ Apgaulingai nuskambėjo Ukrainos vidaus reikalų ministro Vitalijaus Zacharčenkos žodžiai, žadėję, kad joks prievartinis protesto mitingo Kijevo Nepriklausomybės aikštėje išvaikymas neplanuojamas. Maidano protestuotojai Kreščatiko gatvėje stato naują barikadą. Žmonės tempia į gatvę suoliukus ir šiukšlių dėžes. Kijevo taksistai nemokamai veža norinčius palaikyti Euromaidaną Kijevo centre. Po Nepriklausomybės aikštės šturmo Kijeve Ukrainos opozicija skelbia apie naujus protestus. „Mes to nedovanosime. Rytoj čia bus milijonai žmonių, o režimas kris“, – naktį į trečiadienį pareiškė vienas opozicijos lyderių, Julijos Tymošenko partijos „Batkivščina“ vadovas Arsenijus Jaceniukas. Opozicinės partijos „Udar“ pirmininkas Vitalijus Klyčko paragino ukrainiečius pakilti. „Tik drauge mes galime išsikovoti teisę gyventi laisvoje šalyje“, – sakė jis protestuotojams.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija