2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Europos Parlamente laimėjo krikščioniškosios Europos vizija

Antradienį Strasbūre posėdžiaujantis Europos Parlamentas atmetė šeimos vertybėms ir krikščioniškajai etikai prieštaraujančią portugalės socialistų ir demokratų atstovės Edite Estrelos ataskaitą dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių. Plenarinių posėdžių salėje įtampa tvyrojo iki pat balsavimo dėl alternatyvaus projekto, šiuo klausimu bendrai parengto ir pateikto dviejų frakcijų – Europos liaudies partijos ir Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos. Šis labai svarbus balsavimas buvo vainikuotas sėkme: už balsavo 334, prieš – 327 europarlamentarai. Nesutikdama su EP pozicija, pranešėja E. Estrela atsiėmė savo pavardę ties priimtu dokumentu. Šis balsavimas yra ne tik svarbus įvykis, bet ir Europos Parlamente pasiekta pergalė, kuri užtikrins Europos šeimų ir vaikų apsaugą nuo jėga brukamo sekso propagavimo. Ilgi debatai dėl „Pranešimo apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises“ (dar vadinamas Estrelos rezoliucija) pagaliau baigėsi. Simbolinę kovą šįsyk laimėjo tie, kurie įsitikinę, kad vaiko gerove geriau gali pasirūpinti šeima, o ne institucijos, vykdančios Briuselyje surašytas direktyvas.

Vadinamąją Estrelos rezoliuciją jau antrą kartą bandė prastumti ateizmą propaguojančios grupės, tačiau jau antrąsyk jos patyrė pralaimėjimą, nes europiečiams šiandien reikia tvirtos tradicinės šeimos, tikėjimo ir gyvybės apsaugos. Atmesta ataskaita neigė šias vertybes ir propagavo negimusių vaikų žudymus, išlygos dėl gydytojų sąžinės panaikinimą, agresyviu būdu vykdomą mažų vaikų lytinį švietimą ir tėvų vaidmens apribojimą auklėjant savo atžalas.

Kova buvo labai atkakli. Žibalo į ugnį nuolat pylė labai aktyvus abortų lobistų spaudimas. Yra susikūrusios įvairios, gausiai iš ES finansuojamos organizacijos, kurios pirmiausia rūpinasi mažinti šeimos įtaką bei propaguoti abortų mentalitetą. Įprastai toks dokumentas teisiškai neįpareigoja ES valstybių narių, tačiau yra svarbus simboliškai, nes tampa akstinu teisėkūrai. Rezoliucijos Europos Parlamente paprastai priimamos be didesnių diskusijų. Kas gali prieštarauti, kai kalbama apie rūpinimąsi moters sveikata? Tačiau šįsyk viskas buvo kitaip. Europos piliečiai nepanoro, kad jiems būtų primetama politinė darbotvarkė, kuri prieštarauja jų pamatiniams įsitikinimams. Rezoliucijoje buvo pasisakoma už labai agresyvų seksualinį švietimą, nustumiant visiškai į šalį tėvus ir nurodant grupės ekspertų sugalvotas normas. Taip pat kilo paprastas klausimas: kodėl mes, Europos valstybių piliečiai, turime gauti vienos politikės sumanytas ir lobistinių grupių remiamas direktyvas? Jos nebūtų privalomos? Gerai bent tai. Tačiau kam jos apskritai reikalingos? Kodėl pirmokėliams mokytojos privalės aiškinti apie kontracepciją? Ar tai daug svarbiau, nei išmokyti skaityti, rašyti? Kodėl taip iškreiptai suvokiamas rūpinimasis moters sveikata ir gerove? Kodėl kišamasi į šeimos erdvę? Šįsyk piliečiai reagavo labai aktyviai. Teigiama, kad Europos Parlamento nariai gavo beveik 100 tūkstančių elektroninių laiškų, kurie ragino nepriimti pedofilija kvepiančios rezoliucijos. Piliečiai aktyviai mobilizavosi ir socialiniuose tinkluose. Grupė „Estrelai – ne, subsidiarumui – taip“ per labai trumpą laiką subūrė 4300 narių.

Kaip teigė pati E. Estrela, rezoliucija buvo inicijuota tokių grupių, kaip Europos moterų lobistės, Amnesty International, Tarptautinė planuotos tėvystės federacija ir kitų.

Antradienį Europos Parlamente pasiekta sėkmė suteikia vilties, kad amžinos krikščioniškosios vertybės, kurios du tūkstančius metų buvo Senojo žemyno jėgos ir galios šaltinis, ir ateityje liks pagrindinės vertybės.

Beje, Lietuvos Seimas antradienį išreiškė didelį susirūpinimą dėl Europos Parlamente svarstomos Estrelos rezoliucijos, susijusios su vaikų lytiniu švietimu. Seimas 66 balsais už, 14 prieš ir aštuoniems susilaikius priėmė rezoliuciją, kurią pateikė parlamentaras Petras Gražulis, ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kas svarstoma Europos Parlamente. Prieš šią Seimo rezoliuciją pasisakė tik Liberalų ir Socialdemokratų atstovai.

Seimo rezoliucija Europos Parlamentui skamba taip: „Lietuvos Respublikos Seimas, reikšdamas didelį susirūpinimą, kad rezoliucijos projekto, kurį pateikė europarlamentarė Edite Estrela iš Portugalijos, nuostatos kelia grėsmes konstitucinei šeimos sampratai, konstitucinei tėvų teisei ir pareigai auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais bei prieštarauja Europos Sąjungos teisei; atkreipdamas dėmesį, jog vaikų lytinis švietimas yra labai svarbus asmenybės formavimosi veiksnys, tačiau šeima yra pagrindinė socialinė institucija ir jos teisė auginti bei ugdyti vaikus turi būti visų pripažįstama, o šis procesas neatsiejamas nuo tėvų laisvos valios ir atsakomybės; primindamas, kad Europos Parlamente priėmus minėtą rezoliuciją, Europos Sąjungos šalys būtų raginamos užtikrinti, kad masturbacija ankstyvoje kūdikystėje prisideda prie lytinio švietimo, kad vaikai iki šešerių metų jau turi žinoti apie intymius santykius tarp tos pačios lyties žmonių, o iki devynerių metų jau turi gauti informacijos apie kontracepcijos metodus; konstatuodamas, jog Europos Sąjungoje turi būti laikomasi valstybių stojimo sutartyje įtvirtinto principo gerbti nacionalinės kultūros ir religijos tradicijas; solidarizuodamasis su tarptautinėmis vaikų teises bei laisves ginančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis tarptautines vaiko teises į kūdikystę ir vaikystę, Lietuvos Seimas neigiamai vertina E. Estrelos rezoliuciją, kreipiasi į Europos Parlamentą ragindamas atmesti E. Estrelos rezoliucijos projektą „Seksualinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės“ ir pripažinti jos nuostatas žalingomis Europos tradicijai, teisei bei moralei“.

Prieš šią Europos Parlamente svarstytą E. Estrelos rezoliuciją yra pasisakiusi ir Lietuvos Vyskupų Konferencija bei 30 Lietuvos šeimoms ir tėvams atstovaujančių visuomeninių organizacijų.

Lietuvos tėvų forumo atstovas Renaldas Jančiauskas teigė, kad rezoliucijos projektas šokiravo tėvus ir šeimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. „Daugelio šalių piliečiams išreiškus pasipiktinimą, iš rezoliucijos projekto buvo išbraukta nuoroda į Pasaulio sveikatos organizacijos gaires „Lytinio švietimo standartai Europoje“, kuriose teigiama, kad 0–4 metų vaikai turi būti informuoti apie „malonumą bei pasitenkinimą, pasiekiamą liečiant savo kūną“, „ankstyvosios vaikystės masturbaciją“, „teisę tyrinėti skirtingas lytines tapatybes“ ir panašiai“, – teigė R.  Jančiauskas. Anot tėvų organizacijos atstovo, šia rezoliucija, pažeidžiant Europos Sąjungos (ES) teisę, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, tėvų ir vaikų teises raginama įvesti privalomas lytinio švietimo pamokas visiems vaikams, lankantiems pradines bei vidurines mokyklas – kovoti su stereotipais ir prietarais, informuoti apie kontracepciją, formuoti teigiamą požiūrį į lesbietes, gėjus, biseksualus, transseksualus ir interseksualus bei raginama abortus pripažinti „žmogaus teise“ ir juos skatinti pasitelkiant ES paramos vystymuisi fondus, suvaržant sąžinės laisvę – teisę neatlikti aborto. Lietuvos tėvų forumo atstovo teigimu, daugelį šeimų ir visuomeninių organizacijų šalyje pribloškė lengvabūdiškas dalies Lietuvos europarlamentarų elgesys Lietuvos piliečių atžvilgiu. „Leonidas Donskis, Vilija Blinkevičiūtė bei Justas Vincas Paleckis Estrelos rezoliucijos projektui pritarimą išreiškė dar tuomet, kai šiame buvo galima rasti nuorodas į anksčiau minėtuosius „Lytinio švietimo standartus Europoje“.

Tenka apgailestauti, jog šių Lietuvos europarlamentarų nuomonės nesutapo ne tik su didžiąja likusių europarlamentarų dalimi, mat dokumentas balsų dauguma buvo grąžintas tobulinti, tačiau ir su kreipimąsi pasirašiusiųjų bei visų juo atstovaujamųjų interesais. Lietuvos piliečiai tiesiog negali suprasti europarlamentarų nusiteikimo vaikus „šviesti“ privalomai, neklausiant nei tėvų, nei pačių vaikų nuomonės“, – kalbėjo R. Jančiauskas.

O štai internete išplatintas laiškas, kuriame Lietuvos piliete prisistačiusi Joana Jucytė, kreipdamasi į už šios rezoliucijos projektą balsavusius Lietuvos europarlamentarus, sakė, kad jai gėda, jog tikėdama šviesesne savo Tėvynės ateitimi, balsavo už Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Ji priminė, kad tuo metu platinami agitaciniai reklaminiai lankstinukai skelbė, kad įstojus į ES: „Kils ikimokyklinių auklėjimo įstaigų ir mokyklų lygis, daugiau lėšų ir pajėgų bus skiriama kovai su narkotikais bei kitais žalingais įpročiais. Lietuvos vaikai įgis europietiškas galimybes lavintis, bendrauti, tobulėti“. Dabar gi matome, kad vyrauja akivaizdus lopšelinio ir vyresnio amžiaus vaikų moralinis žlugdymas, dar nesusiformavusios asmenybės luošinimas. Ir tai, kas toje rezoliucijoje propaguojama, jokiu būdu neveda takais dorybės. Priešingai, tai viena tamsiausių ir baisiausių genocido formų prieš mažutėlius, prieš tuos, kurie gyvens po mūsų praeities didvyrių krauju aplaistytoje Žemėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija