2014 m. vasario 14 d.    
Nr. 7
(2078)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Įteikta Bernardo Brazdžionio premija

Prieš trejus metus Kauno miesto tarybos sprendimu įsteigta Bernardo Brazdžionio (1907 02 02–2002 07 11) premija šįmet atiteko poetui Vladui Braziūnui už eilėraščių knygą „Fontes amoris“. 10 tūkst. litų dydžio premija kasmet teikiama rašytojams, literatūrologams už per pastaruosius dvejus metus parašytus aukšto meninio lygio kūrinius.

„Rašysiu tau iš riedulių ir druskos krašto iš vidurio dangaus, iš kovo ydų rašysiu kol lietuviški etruskų rašmens pradės trupėt iš dieviško pavydo...“ – V. Braziūno eilėmis į susirinkusiuosius kreipėsi B. Brazdžionio literatūrinės premijos skyrimo komisijos pirmininkas, rašytojas Gediminas Jankus. Komisija, sudaryta miesto savivaldybės tarybos, iš trijų Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus tarybos narių ir dviejų savivaldybės atstovų (poetas, kultūrologas, Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas, poetas, eseistas, savaitraščio „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius Viktoras Rudžianskas, poetė, prozininkė Lina Navickaitė-Greičiuvienė, ilgametė nenuilstanti kultūros puoselėtoja Vida Jasaitytė ir aš, Gediminas Jankus, komisijos narių valia dar ir pirmininkaujantis), susipažinę su pateiktais premijai kūriniais (Laimono Inio apysaka „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“, Viktorijos Daujotytės monografija „Boružė, ropojanti plentu“ ir Vlado Braziūno poezijos rinkiniu „Fontes amoris“), nusprendė Bernardo Brazdžionio literatūrinę premiją skirti Vladui Braziūnui ne tik už lietuvybės, pilietiškumo tradicijų tęsimą ir puoselėjimą, bet ir už „Fontes amoris“ išreikštą archajinę lietuvių kalbos ir baltiškosios pasaulėjautos ir pasaulėkūros sąsają su antikine tradicija, už amžinųjų vertybių ir būties temų aktualinimą mūsų kultūros ir patirties kontekste, – kalbėjo G. Jankus. – Galų gale poeto „meilės šaltiniai“ tokie gyvybingi, betrykštantys iš sielos gilumos, nepaliekantys abejingų, juk tai – meilės Tėvynei, kalbai, istorijai šaltiniai. Įvairios versmės, bet jas vienija Meilė tikrajam dvasios gyvenimui. Bernardo Brazdžionio premija skiriama jau trečią kartą, galima teigti, kad ji jau tampa reikšminga ne tik poeto pagerbimui, bet ir literatų iškiliems kūriniams. Pirmuoju šios literatūrinės premijos laureatu tapo poetas Petras Palilionis už knygą „Tautos šauklio aidai. Etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį“, pernykščiai laurai teko poetei, prozininkei Aldonai Ruseckaitei už biografinį romaną „Šešėlis JMM“. O šiemet komisijos vardu nuoširdžiai sveikinu Vladą Braziūną, Bernardo Brazdžionio literatūrinės premijos laureatą“, – kalbą užbaigė komisijos pirmininkas, rašytojas G. Jankus.

„Dėkoju kauniečiams, įvertinusiems mano kūrybą. Su B. Brazdžioniu mane sieja Šiaurės Lietuvos kraštas. Mano plačioje giminėje yra ir Brazdžionių, galbūt mes net tolimi giminės. Malonu, kad jūs įsteigėte B. Brazdžionio premiją – tuo pagerbėte tautos dvasią“, – dėkodamas sakė laureatas, poetas V. Braziūnas.

Po to susirinkusieji išklausė Vlado Braziūno ir Petro Vyšniausko poezijos ir muzikos kompoziciją. B. Brazdžionio poeziją skaitė aktorius Petras Venslovas.

„B. Brazdžionio premija – rimtas dėmesys mūsų literatūrai. Ši premija yra prestižinė. Malonu, kad ji paskirta V. Braziūnui. Jo poezija skleidžiasi kalboje. V. Braziūnas yra poetas, kuris savo kūryba ir veikla yra pilietiškiausias ir ryškiausiai besireiškiantis žmogus. Džiaugiuosi komisijos sprendimu, sveikinu poetą“, – sakė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas.

Poetą sveikino Seimo narės Rasa Juknevičienė ir Dalia Teišerskytė, B. Brazdžionio premijos steigimo iniciatorius, Kauno meno kūrėjų asociacijos pirmininkas, poetas Petras Palilionis, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė, „Nemuno“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Viktoras Rudžianskas ir jo pavaduotoja Gražina Petrošienė, B. Brazdžionio pagrindinės mokyklos direktorė Danguolė Miškinienė, poetė Daiva Čepauskaitė ir kt.

Danutė MARCINKEVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija