2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Parodoje ir paskaitoje – apie meilę ir gyvybę

Kalba Dusetų klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas

Kalba Panevėžio vyskupijos
Šeimos centro vadovė
Jūratė Šaumanienė

Spaudinių paroda „Meilė
ir lytiškumas tikėjimo šviesoje“

DUSETOS. Kovo 21 dieną Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvyko renginys „Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoja“, skirtas Šeimos metams, pirmas iš renginių, numatytų rengti šiais metais. Jo iniciatorius – Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis pasirūpino, kad į Dusetas atvyktų Panevėžio vyskupijos Šeimos centro vadovė Jūratė Šaumanienė. Renginyje dalyvavo nemažai dusetiškių, ir daug Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokytojų ir moksleivių. Renginyje gitara skambino ir dainavo dusetiškių pamėgta dainininkė Margarita Simokaitytė. Jau prieš mėnesį bibliotekos lankytojų dėmesį patraukė keliuose stenduose eksponuojama spaudinių paroda, kurios tema – „Meilė ir lytiškumas tikėjimo šviesoje“. Spaudinius šiai parodai nupirko ir į biblioteką pristatė Dusetų klebonas kan. S. Krumpliauskas.

Lietuvos tikintieji jaučia didžiulį nerimą – įvairios visuomeninės ir politinės jėgos mėgina neigti įprastinę šeimos sampratą ir siūlo įvairias šeimos alternatyvas ir pakaitalus. Spaudoje ir viešuose pasisakymuose skleidžiamos abejonės dėl tradicinės šeimos vertybių, šeimos svarbos valstybės bei tautos gyvybingumo pasireiškimo. Atsiliepdami į šiuos reiškinius Lietuvos vyskupai nusprendė naujus bažnytinius metus paskelbti Šeimos metais. Jie prasidėjo 2013 metų gruodžio 1 dieną, pirmąjį Advento sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose perskaičius vyskupų ganytojišką laišką.

Klebonas kan. S. Krumpliauskas pradėjo šį renginį, pasidžiaugdamas, kad susirinko nemažai gyventojų, mokytojų ir jaunimo, kuriems svarbu tikėjimas šeimos grožiu ir patvarumu, kurie nori gyventi pagal tėvų ir protėvių tradicijas, kurti ir puoselėti šeimą tikėjimo šviesoje.

Šeimos centro vadovė Jūratė Šaumanienė, pasitelkusi multimedijos skaidres, išsamiai aiškino apie gyvybės pradžią, žmogaus, kaip asmenybės, formavimąsi nuo pirmųjų nėštumo akimirkų. Baigdama įdomų pasakojimą, J. Šaumanienė kiekvienam renginio dalyviui įteilė po knygelę „Devyni laiškai“, kurioje labai šiltai aprašomas kiekvienas mažyčio žogučio gyvenimo mėnuo motinos įščiose. Šios knygelės įžangoje autorė rašo: „Žmogaus gyvenime yra ypatinga akimrka, gimimo diena, vis primenanti: mes – tikras Dievo stebuklas. Ir kažin ar pagalvojame, kad visi prasidėjome anksčiau, dar prieš devynis mėnesius, kai susijungusios dvi lytinės ląstelės – Mamos kiaušinėlis ir Tėčio spermatozoidas – sukūrė naują genetinį kodą. Būtent jis nulėmė lytį, akių ir plaukų spalvą, ūgį, talentą ir kitas svarbias savybes. Nuo tada prasidėjo mūsų kūdikystė. Vien žinojimas, kad Jis jau yra tavyje, įpareigoja Jį gerbti kaip Žmogų“.

Renginys baigėsi tylia susimąstymo valandėle, klausant jausmingos Margaritos atliekamos muzikos skambėjimo.

Marija VARENBERGIENĖ

Zarasų rajonas
Elenos Gaižiuvienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija