2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Ištikimi

Visą laiką Viešpaties valia
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai išlieka su mumis
Begalinio vyksmo verpete.


Viešpatie, duok uolektį sėkmės.
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai maldauja su mumis
Dvasinės energijos, dermės.


Protėviams priklauso pagarba.
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai darbuojas su mumis
Iššūkius įveikdami dabar.


Paprastas artojo žodis tarps.
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai didžiuojas su mumis
Lyrine poezija šventa.


Savitos doros kultūros sieki
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai kovoja su mumis.
Jie istorijos suniekint neleis.


Sentimentai neišvengiami.
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai aukojas su mumis.
Kasdienybėj Vytautą atmindami.


Neįmanoma nurimt, pavargt –
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai dainuoja su mumis.
Nemarumą lemia Lietuva.

Vytautas NARAŠKEVIČIUS

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija