2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Susitikimas su tikybos mokytojais

Šilalės dekanato kunigai
ir tikybos mokytojai Šilalės
bažnyčioje po šv. Mišių
su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ,
mons. Rimantu Gudlinkiu
bei kan. Remigijumi Saunoriumi

Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodinė taryba, vadovaujama jos pirmininko mons. Rimanto Gudlinkio, palaiko glaudų ryšį su visų Telšių vyskupijos dekanatų tikybos mokytojais. Be įvairių metodinių seminarų, vykstančių Katechetikos cente Telšiuose, šio centro vadovai, pasitelkę vyskupą ordinarą Joną Borutą SJ, kasmet lankosi vyskupijos dekanatuose, kuriuose susitinkama su dekanatų parapijų kunigais, tikybos mokytojais bei katechetais. Tokių apsilankymų bei susitikimų tikslas – padėti tikybos mokytojams, katechetams teikti metodinę bei praktinę pagalbą, tobulinant tikybos mokytojų bei katechetų atliekamą darbą.

Šiuos metus paskelbus Šeimos metais, Telšių vyskupijos Katechetikos centras buvo paskelbęs konkursą tema: „Tikėjimas – šeimos gyvastis“. Jame meninės išraiškos forma turėjo atsispindėti šeimos ir joje augančių vaikų bendravimo, moralinių bei dvasinių vertybių įprasminimas. Į šį konkursą įsijungė visų Telšių vyskupijos dekanatų moksleiviai, lankantys tikybos pamokas. Iš devynių Šilalės dekanato moksleivių kolektyvų, dalyvavusių šio konkurso atrankoje, geriausiai pasirodė Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos tikybos pamokas lankantys moksleiviai, vadovaujami tikybos mokytojos Jurgitos Skurdelienės. Muzikinį apipavidalinimą atliko šios gimnazijos mokytoja Gražina Pameditienė. Šis nemažas kvėdarniškių moksleivių būrelis vienintelis iš Šilalės dekanato dalyvaus gegužės 15 d. Žemaičių Kalvarijoje vyksiančioje Šeimos šventėje.

Kadangi kasmet Advento ir Gavėnios metu vyskupas J. Boruta SJ, Katechetikos centro vadovas mons. R. Gudlinkis ir kan. Remigijus Saunorius apsilanko visuose Telšių vyskupijos dekanatuose, tad ir šiemet, balandžio 4-ąją svečiuodamiesi Šilalėje, svečiai drauge su Šilalės dekanato kunigais, dalyvaujant tikybos mokytojams, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Vyskupas J. Boruta SJ pasakė homiliją apie Lietuvos globėją šv. Kazimierą. Po to Šilalės parapijos namuose vyko susitikimas su tikybos mokytojais. Ta proga meninę programėlę, skirtą Šeimos metams, parodė Šilalės rajono Tenenių pagrindinės mokyklos tikybos pamokas lankantys moksleiviai, vadovaujami mokytojos Irenos Budginienės. Jie savo pasirodymą pavadino „Mano šeima – pati geriausia“. Nuoširdžių aplodismentų sulaukė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos moksleivių būrelis, vadovaujamas tikybos mokytojų Daivos Bukauskienės ir Vidos Kačinienės. Jų išraiškinga meninė programa atspindėjo konkurso „Tikėjimas – šeimos gyvastis“ temą.

Susitikimas su vyskupu J. Boruta SJ, kunigais ir Šilalės dekanato tikybos mokytojais buvo nuoširdus pamąstymas apie Gavėnios prasmę ir artėjančių Šv. Velykų džiaugsmą. Akcentuota, jog Sutvirtinimo sakramentas nuo šiol bus teikiamas nebe nuo trylikos, o nuo penkiolikos metų, kad jaunuoliai labiau subręstų.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija