2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vis arčiau Šv. Velykų šviesos

Akimirka iš spektaklio
„Šventoji Agnietė“
Kun. Karolio Petravičiaus
nuotrauka

Mažųjų parapijiečių darbų epizodai
Irenos Daubarienės nuotrauka

Mažųjų parapijiečių darbų epizodai
Irenos Daubarienės nuotraukos

Akimirkos iš spektaklio
„Šventoji Agnietė“ Kun. Karolio
Petravičiaus nuotraukos

Ketvirtoji Gavėnios savaitė Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijoje ne mažiau turininga nei pastarosios. Prasidėjusi sekmadienį sakralinės muzikos koncertu, kurio metu tikintieji, valstybiniam chorui „Vilnius“ atliekant Vytauto Miškinio „Passio Domini Nostri Christi secundum Joannem“, turėjo galimybę apmąstyti Kristaus kančią pagal Joną, nuo penktadienio vakaro parapijiečius ir visus telšiškius pakvietė dalyvauti Gavėnios rekolekcijose, kurias vedė Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaras kun. Mindaugas Grigalius. Rekolekcijų vadovas itin įtaigiai pamoksluose skatino šiandienos žmogų apmąstyti Viešpaties meilę ir atpirkimo kainą, kurią Jis sumokėjo už kiekvieną iš mūsų, prisiminti savo artimuosius, visus, su kuriais galime pasidalinti gerumu, dvasiškai atsinaujinti, belaukdami Šv. Velykų.

Švenčiant penktąjį Gavėnios sekmadienį, po Sumos šv. Mišių Telšių Žemaitės dramos teatre buvo rodomas Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimo sukurtas spektaklis ,,Šventoji Agnietė“ (režisierė – Onutė Biknerienė). „Tai – istorija apie nesenstančias vertybes, drąsą, didvyriškumą ir šventumą, besislepiantį kasdienybėje! Tai – istorija apie tai, kaip ir būdami maži galime pakeisti pasaulį!“ – taip spektaklį pristato patys jo kūrėjai, puoselėdami mintį, kad žmogaus dvasia netgi baisiausios kančios akivaizdoje gali išlikti nepalaužiama. Toks yra šventumo kelias.

Tęsiantis Šeimos metams, mažieji Katedros parapijiečiai, dalyvaujantys šv. Mišiose, turi galimybę piešti pačių sugalvotus piešinius arba nuspalvinti įvairias Šventojo Rašto istorijas, o jų darbeliai, pristatomi parodėlėje ,,Iš mažųjų parapijiečių maldos laiko“, kaskart pasitinka juos ateinančius į šv. Mišias, jais gali pasidžiaugti tėvai, seneliai.

Po Šv. Antano Paduviečio Katedros parapijos šeimas jau ketvirtas mėnuo keliauja Katedros Šventosios šeimos altoriaus paveikslo kopija, sukviečianti parapijiečius maldos bendrystei.

Visus paminėtus dalykus jungia ta pati gija – giluminis žmogaus Tikėjimo, Meilės, Vilties troškulys, noras nuolat gyventi kuo arčiau Šv. Velykų šviesos.

Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija