2014 m. gegužės 3 d.    
Nr. 18
(2089)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Valdo Adamkaus akmuo – gamtosaugos idėjoms stiprinti

Prezidento Valdo Adamkaus bareljefas

Memorialinis akmuo su prezidento
Valdo Adamkaus bareljefu

VILKIJA. Balandžio 27 dieną, sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje atidengtas memorialinis akmuo su prezidento Valdo Adamkaus bareljefu. Jį pašventino Vilkijos klebonas kun. Virgilijus Dudonis. Bareljefas sukurtas ir pastatytas kaip padėka V. Adamkui už nuopelnus gamtosaugai. Valdas ir Alma Adamkai yra pasodinę net 5 tūkst. ąžuolų. Prezidentas yra visuomeninio sambūrio „Gerumo ąžuolas“ garbės narys, Vilkijoje auga jo pasodintas ąžuoliukas. Visuomeninį sambūrį „Gerumo ąžuolas“ 2006 metais įkūrė tekstilės įmonės „Vilkijos gija“ direktorius Valdas Pacevičius, alaus darymo įranga ir ingredientais prekiaujančios bendrovės „Sulivesta“ direktorius Donatas Berulis, Kauno klinikų Akių ligų skyriaus vadovas Vytautas Jašinskas, KTU docentas Vidmantas Mačerauskas ir „Enerstenos“ vadovas Valdemaras Beržinskas. Iš pradžių sambūryje dalyvavo tik jo įkūrėjai su šeimomis, vėliau jis išsiplėtė ir dabar vienija daugiau kaip 100 narių. V. Pacevičius pasakojo, kad sambūrio nariai sodina ąžuolų giraites, kelia inkilus, valo miškus, veža jaunimą į pažintines ekskursijas, renka medžiagą apie ąžuolą ir jo reikšmę lietuvių tautos gyvenime. Pernai sambūris Kalvarijos savivaldybėje pasodino 1 200, o Šilininkuose (Šakių r.) – 3 600 ąžuolų. 2012 metų rugsėjį į sambūrio veiklą įsitraukė ir V. Adamkus, pasodinęs ąžuoliuką Vilkijos bažnyčios šventoriuje, šalia tremtiniams skirto kryžiaus. „Valdas Adamkus yra ne tik prezidentas, bet ir gamtosaugininkas, todėl jo autoritetas ir patarimai mums itin svarbūs“, – tvirtino V. Pacevičius. „Ąžuolas lietuviams – šventas medis. Jau mūsų atgimimo šaukliai pastebėjo, kad beatodairiškai kertant miškus, pakertamas ir tautos pasitikėjimas savimi, menksta energetinis ryšys su žeme. Todėl „Gerumo ąžuolo“ draugijos veikla yra labai prasminga“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Siekdami paskatinti visuomenę labiau rūpintis gamtos apsauga, „Gerumo ąžuolo“ nariai nusprendė šalia V. Adamkaus sodinto ąžuoliuko pastatyti paminklinį akmenį su Prezidento bareljefu ir iškaltais jo žodžiais: „Kaip šio ąžuolo šaknys įsitvirtinusios į šventą Lietuvos žemę, privalu, kad ir mūsų šaknys neatitrūktų nuo savo tautos!“

Prezidento V. Adamkaus linkėjimai būti stipriems kaip ąžuolai skambėjo tarsi politinis testamentas. „Esu nuoširdžiai sujaudintas jūsų dėmesio ir pagarbos. Sprendimą įrengti memorialinį kompleksą priimu kaip simbolinį gestą, skirtą ne tik man – tai pagarbos ir dėkingumo ženklas visiems, kurie įvairiose Lietuvos vietose dalyvauja sodinant ąžuolus, kurių dėka tūkstančiai naujų ąžuolų puoš ateities Lietuvą, –  sakė V. Adamkus.

Renginyje dalyvavo keli Europos Parlamento ir Seimo nariai, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų rektoriai Petras Baršauskas bei Zigmas Lydeka. Kalbas sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno meras Andrius Kupčinskas, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas.

A. Adamkus teikė apdovanojimus už gerumo akcijas nusipelniusiems asmenims. Kartu su renginio dalyviais jis užtraukė ir dainą „Ąžuolai žaliuos“.

Įspūdingą riedulį bendruomenei padovanojo Vilkijos ūkininkai Vida ir Alvydas Mizgaičiai, o Prezidento bareljefą pagamino Lietuvos monetų kalykla.

Renginys sutapo ne tik su Atvelykiu, bet ir su Vilkijoje vykusiais Šv. Jurgio atlaidais, kuriuos papuošė Pirmąją šv. Komuniją priėmę vaikai. Juos pasveikino ir po atminimo dovaną įteikė A. Adamkienė.

Pagal Kauno rajono
savivaldybės informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija