2014 m. gegužės 23 d.    
Nr. 21
(2092)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Už motinas melstasi bažnyčioje ir kapinių koplyčioje

Kun. Paulius Jaraminas aukoja
šv. Mišias, dešinėje – Telšių
vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarijos klierikas Feliksas Špokas

MEDINGĖNAI. Gegužės 4-ąją Motinos dienos proga į miestelio kapines atvykusieji pagerbti gyvąsias ir mirusias motinas, močiutes galėjo pasidžiaugti, kad kapinės gražiai sutvarkytos ir rūpestingai prižiūrimos. Buvo galima pasimelsti prieš keletą metų Medingėnų parapiją aptarnavusio kun. Arvydo Mačiulio iniciatyva pastatytoje koplyčioje, kurioje vyksta pamaldos už šiose kapinėse palaidotus mirusiuosius. Tad ir šiemet Motinos dieną į Medingėnų parapijos kapines atvykusieji galėjo čia pasimelsti už mirusias motinas. Į atnaujintą Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčią ir koplyčią atvyko Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigai Paulius Jaraminas ir Gediminas Jazbutis, aptarnaujantys Medingėnų parapiją. Pirmasis aukojo šv. Mišias už gyvas ir mirusias Medingėnų parapijos motinas, kitas klausė išpažinčių. Liturgijoje patarnavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai Edvinas Bružas ir Feliksas Špokas. Visoms bažnyčioje buvusioms motinoms ir močiutėms buvo suteiktas palaiminimas. Kun. P. Jaramino homilija buvo skirta Motinos dienai, darniai giedojo Medingėnų parapijos choras, vadovaujamas rietaviškio vargonininko maestro Juozo Barsteigos, priminė visiems tą dieną gausiai dalyvavusiems šv. Mišiose, kad reikia gerbti ir branginti brangiausią pasaulyje žmogų – Motiną.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija