2014 m. birželio 6 d.    
Nr. 23
(2094)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Apdovanotas literatūros kritikas

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Panevėžio rajono
Savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė Rūta Bagdonienė,
literatūrinės premijos laureatas,
rašytojas Valentinas Sventickas
ir prozininkas, akademikas
Vytautas Martinkus dvarelio kieme

PUZINIŠKIS. Tie, kam svarbi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybė ir kūryba, gegužės 16-ąją vyko į rašytojos gimtąjį dvarelį. Čia Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius Aukštaitijos šviesuolės vardinės literatūros premijos laureato regalijas įteikė literatūros kritikui Valentinui Sventickui už knygą „Guriniai“. Jau tris dešimtmečius teikiama literatūrinė G. Petkevičaitės-Bitės premija (įsteigta 1983 metais), skiriama už grožinės literatūros – prozos – kūrinį, keliantį moralines, dvasines problemas, humanistines, švietėjiškas idėjas, kurios akivaizdžios rašytojos veikloje ir kūryboje. Nuo 2008 metų ją teikia Panevėžio rajono Savivaldybės viešoji biblioteka. Literatūros kritikas V. Sventickas – 26-asis šios premijos laureatas. Taip įvertintas antras šios profesijos žmogus (2008 metais šią premiją gavo prof. Viktorija Daujotytė).

Smilgių bibliotekininkas, prozininkas Edvardas Vaičius (jis – ir G. Petkevičaitės-Bitės fondo pirmininkas) savo kalboje teigė, kad autorius labai subtiliai sugebėjo perteikti Sibiro tremties vaizdus mažo vaiko akimis.

Rašytojas V. Sventickas pasakojo apie savo knygą „Guriniai“, jos pavadinimo kilmę. Autorius skaitė kai kuriuos savo tekstus. Kalbėjo knygos leidėjas – leidyklos „Gimtasis žodis“ direktoriaus pavaduotojas Vytautas Stanelis, laureato kolega, prozininkas, akademikas Vytautas Martinkus. Su V. Sventicko knygos „Guriniai“ ištraukomis supažindino skaitovas Juozas Šalkauskas.

Naująjį laureatą sveikino Smilgių seniūnė Zita Dabužinskienė. Smilgių bendruomenės centro „Bitė“ pirmininkas Antanas Dabužinskas garbingam svečiui įteikė naminės duonos kepalą. V. Sventickas jį paėmė su ypatinga pagarba.

Smuikavo Panevėžio miesto muzikos mokyklos mokytoja Sigita Sičiūnienė.

Šventės dalyviai apžiūrėjo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos G. Petkevičaitės-Bitės muziejų, atspindintį rašytojos gyvenimo faktus bei jos visuomeninę, kūrybinę veiklą. Netrūko norinčių įsigyti knygą „Guriniai“ su jos autoriaus autografu.

Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija