2014 m. liepos 18 d.    
Nr. 29
(2100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Prie Ilgio ežero pašventinta Švč. Mergelės Marijos koplyčia

Panevėžio vyskupas emeritas
Jonas Kauneckas šventina koplyčią.
Patarnauja klierikas Žilvinas Treinys

Gieda Utenos Dievo Apvaizdos
parapijos jaunimo choras

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje

Kalba kun. Remigijus Kavaliauskas

Naujoji koplyčia prie Ilgio ežero

Šventėje buvo daug šiltų susitikimų.
Iš kairės: kun. Laimonas Nedveckas
(Obelių klebonas), gyd. Audronis
Borisevičius su žmona Violeta,
kun. Saulius Černiauskas (Panevėžio
vyskupijos kancleris) ir kun. Aivaras
Kecorius (Zarasų parapijos vikaras)

Kvintiškės. Birželio 30 dieną iškilmingai pašventinta Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos garbei skirta koplyčia prie Ilgio ežero (Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapija). Koplyčią šventino ir šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir 12 kunigų. Simboliška, kad aukas atnešė tie, kurie labiausiai prisidėjo prie šio objekto atsiradimo: koplyčios architektas Kazys Tamošėtis su žmona, pagrindinis rangovas UAB „Rokiškio apdaila“, Virginijus Rimša su žmona, Imbrado seniūnas Vigirdas Žalkauskas ir Imbrado bendruomenės pirmininkė Ona Patiejūnienė, originalaus koplyčios altoriaus autorius Darijus Gotautas Vaišvila. Mišių metu giedojo Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios jaunimo choras „Tibi Domine“, choro vadovė – Rita Venckevičienė. Po šv. Mišių buvo įteiktos Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ padėkos ir Stasio Makaraičio sukurti atminimo medaliai.

Maldininkų pamėgta vieta, nuo 1967 metų patyrusi daugybę išniekinimų ir persekiojimų, šiandien laukia piligrimų iš visų kampelių. Didinga koplyčia, iškėlusi į dangų įspūdingą kryžių, byloja, jog čia – maldos vieta, kad Dievo ženklas žmogui yra labai brangus. Dėl to čia žmonės patiria daugybę malonių. Koplyčios statyba prasidėjo 1999 m. gegužės 6 d., kai Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas davė leidimą. Statėme 15 metų. Viskas prasidėjo nuo žemės sklypo įsigijimo panaudai, geologinių tyrimų, koplyčios projekto ir jo įgyvendinimo palaipsniui. Ilgai derinome projektą su architektu Kaziu Tamošėčiu, konstrukcinius sprendimus derino Juozas Kaupas. 2002 metų vasarą padėjome koplyčios pamatus. Spalio 5 dieną labai džiaugėmės, kai Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino pamatus.

2007–2008 metais pamažu iškilo koplyčios pastatą laikančios sijos, stogas ir sienos. Po šio statybos etapo pinigai pasibaigė ir laukėme geresnių laikų. Jie sušvito pernai, kai laimėjome „Leader“ VVG projektą „Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai priklausančios koplyčios atgimimas“. Buvo skirta 112253 Lt. Konkursą darbus atlikti laimėjo UAB „Rokiškio apdaila“. Labai norėjosi šį paskutinį etapą greičiau užbaigti, tad nutarėme investuoti tiek, kiek reikia, kad nebegrįžtume prie statybos darbų. Šalia projekto pinigų investavome dar 121749 Lt. Pastatas buvo tikrai labai gražus. Noriu pagirti rangovus iš Rokiškio, kad ėmėsi darbų, kurie buvo ir nelabai aiškūs, kaip juos įgyvendinti. Tačiau su Dievo padėjimu viskas pavyko puikiai.

„Labai noriu padėkoti visiems prisidėjusiems, kad patikėjote manimi, jog nepaisant nieko Koplyčia bus! Juk į koplyčią sudėta 484499 Lt. Iš jų net 327216 Lt yra jūsų suaukoti! Įvairios įmonės bendrai paaukojo tik 45000 Lt. Taigi tai yra jūsų pastatyta koplyčia! Kartu su jumis labai džiaugiuosi.

Kaip visada skubant ir stengiantis viską išgražinti, tenka skolintis. Tikiu jūsų sąmoningumu ir iš anksto dėkoju už aukas. O skolingi likome 56491 Lt.

Gavėjas: Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija, Įm. k. 191270711

Sąskaitos Nr. LT244010040300041126 AB DNB bankas, paskirtis koplyčios statybai.

Kun. Remigijus Kavaliauskas,
Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos koplyčios rektorius

Petro IVANOVO ir Gintauto Antanavičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija