2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Mirė Vištyčio klebonas

A†A kun. Linas DŪKŠTA
(1972 02 10 – 1996 07 20 – 2014 11 02)

Kun. Linas Dūkšta 2003 metais
Rūtos Averkienės nuotrauka

Lapkričio 2 dieną staiga mirė Vilkaviškio dekanato Vištyčio klebonas kun. Linas Dūkšta.

Kun. L. Dūkšta gimė 1972 m. vasario 10 d. Senojoje (I-joje) Varėnoje. Mokėsi Varėnos 3-joje vidurinėje mokykloje ir baigė 1990 metais. Tų pačių metų rudenį, išgyvenant Tėvynės atgimimą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1995 metais ją baigė ir 1996 m. birželio 3 d. Kaišiadorių Katedroje vyskupo Juozo Matulaičio buvo įšventintas diakonu. 1996 m. liepos 20 d. Marijampolės Šv. arkang. Mykolo Bazilikoje vyskupo Juozo Žemaičio MIC įšventintas kunigu. Atlikdamas kunigo tarnystę Linas Dūkšta darbavosi: nuo 1996 m. liepos 20 d. – vikaru Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje; 1998 – 1999 m. – klebonu Būdviečio ir Mindaugų parapijose; 1999 – 2003 m. – klebonu Ežerėlio ir Zapyškio parapijose;  1999 – 2002 metais kartu studijavo bažnytinę teisę Vytauto Didžiojo universitete bei Liublino katalikiškame universitete ir įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį; 2003 metais – lietuvių sielovadoje Šv. Kazimiero parapijoje Monrealyje, Kanadoje; 2003 – 2004 metais – Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje; nuo 2004 m. birželio 17 d. iki mirties – klebonu Vištyčio parapijoje. Per aštuoniolika kunigiškos tarnystės metų Linas Dūkšta buvo draugiškas su broliais kunigystėje taip pat lengvai rasdavo bendrą kalbą su tikinčiaisiais. Ypatingą dėmesį skyrė bažnyčių atnaujinimui ir remontams. Vištytyje jis puikiai užsiimdavo su vaikais, rengdavo stovyklas vaikams, kurie ruošėsi priimti Pirmąją Komuniją. Kun. L. Dūkšta organizuodavo  krepšinio turnyrą, kuriame dalyvaudavo ne tik parapijos jaunimas, bet ir komandos iš kitų rajono vietovių.

Kun. L. Dūkšta buvo pašarvotas Vištyčio Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios lapkričio 5 dieną, trečiadienį, 10 val. aukotos Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčioje ir 14 val. Senosios Varėnos Šv. arkang. Mykolo bažnyčioje. Po šv. Mišių kun. L. Dūkšta palaidotas Senosios Varėnos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija