2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Kultūros namų įkurtuvės

Petras IVANOVAS

Simbolinę juostelę perkerpa rajono
savivaldybės meras Arvydas
Steponavičius, kun. Stasys Tamulionis
ir Seimo narys Algimantas Dumbrava

Už aktyvią veiklą mero padėkos
raštu apdovanota aviliškė
ūkininkė Onutė Vidrickienė

Legendinė Avilių kultūros namų
vadovė Irena Blinstrubienė
(dešinėje) su aktyviausia
pagalbininke Birute Rodienė

Zarasų kultūros centro direktorės
pavaduotoja Jūra Nastajienė (dešinėje)
dėkoja ilgametei meno saviveiklos
entuziastei Veronikai Vadeišienei

Šaunus Avilių meno saviveiklos
entuziastas Valentinas Eidukonis

Apdovanojimai buvusiai
kultūros namų vadovei
Stasei Galvydienei

Daug padėkos žodžių ir dovanų
buvo skirta šventės sielai
Janina Ragėnienei

AVILIAI. Čia žmonės visada mėgo dainą, šokį. Kultūros namų trauka didelė. Juose aviliškiai lyg bitelės renkasi ir neleidžia pamiršti tautos kultūros vertybių. Tačiau metai griovė kaimo kultūros židinį. Tada Zarasų rajono savivaldybės Avilių kaimo bendruomenės pirmininkas Donatas Ragėnas ėmė rūpintis kultūros namais. Buvo parengti projektai, gauta pinigų. Pagaliau kaimo kultūros namai neatpažįstamai atjaunėjo. Tada atėjo į šį nuošalų, bet gražų kaimą šauni ne tik kultūros namų meno saviveiklos entuziastų, bet ir visos bendruomenės šventė – atjaunėjusių, pagražėjusių kultūros namų atidarymas. Į ją susirinko ir daug svečių.

Naujuosius kultūros namus laimino Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratorius kun. Stasys Tamulionis. Jam, Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Dumbravai ir rajono savivaldybės merui Arvydui Steponavičiui patikėta perkirpti simbolinę juostelę.

Perkirpus juostelę, visi buvo pakviesti užeiti į dar dažais kvepiančias erdves ir šviesias patalpas, apžiūrėjo šią kultūros šventovę. Į ją tą dieną susirinko tiek žmonių, kad ne visiems ir vietų užteko. Visi norėjo būti šio svarbaus kaimo gyvenimo įvykio liudytojais. Juk ne taip dažnai kaimuose šiandien vyksta tokios unikalios šventės. Svečiai negailėjo sveikinimo ir padėkos žodžių už tokius šaunius aviliškių darbus. Sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava, rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius, mero pavaduotojas Nikolajus Gusevas, savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, savivaldybės tarybos nariai Arnoldas Abramavičius, Stasė Goštautienė, Remigijus Lamanauskas, Daiva Kelečienė, Zarasų miesto seniūnė Olga Podolskienė ir Zarasų miesto bendruomenės pirmininkas Rimvydas Podolskis.

Visi kalbėtojai džiaugėsi, kad auga kultūros vertybių poreikis, ypač kaime. Todėl džiaugdamiesi tokioms šauniomis įkurtuvėmis visi išgyveno šią nepakartojamą akimirką. Pasidžiaugta, kad pavyko įgyvendinti tokį vertingą ir naudingą projektą. Linkėta aviliškiams ir ateityje kūrybinės sėkmės bei noro būti kartu, bendrauti, organizuoti gražias ir prasmingas šventes.

Daug gražių žodžių apie aktyvius šio krašto meno saviveiklos entuziastus paskė Zarasų kultūros centro direktorės pavaduotoja Jūra Nastajienė, ji geriausioms dainininkams ir šokėjams įteikė Kultūros centro padėkos raštus. Švente džiaugėsi ir Zarasų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Jolanta Lementauskienė. Išgražėjusiose kultūros namų patalpose įsikurs ir biblioteka. Dabar bus itin malonu užeiti į biblioteką knygų pasirinkti, laikraščius pavartyti, internetą panaršyti. Pavaduotoja geriausiems bibliotekos bičiuliams įteikė padėkos raštus.

Seniūnas Vygirdas Žalkauskas džiaugėsi kultūros namais, bet pabrėžė, kad sėkmę visų pirma lemia aktyvūs žmonės, kurie įgyvendina daug naudingų, vertingų projektų. Daugelis aviliškių gavo ir seniūno padėkas. Nepamiršo šventės dalyviai savo bendruomenės pirmininko Donato Ragėno, kultūros namų vadovės Janinos Ragėnienės. Būtent jų dėka įvyko tokia šventė ir buvo labai graži ir nepakartojama.

Daug kalbėjo ir aviliškių. Šventės dalyviai šiltai sutiko legendinę šių kultūros namų direktorę Ireną Blinstrubienę, tiesa, jau buvusią. Daug kuo galėjo pasidžiaugti Irena. Beveik prieš 18 metų ji atėjo iš Avilių mokyklos į kultūros namus. Mokytoja tapo kultūros darbuotoja, būrė kolektyvus, meno saviveiklininkus, būrėsi ir jauni, ir garbaus amžiaus žmonės. Tada apie Avilius sužinota ne tik rajone, bet ir šalyje. Jaunieji šokėjai, etnografinis ansamblis „Karkluoja“ sėkmingai dalyvavo Dainų šventėse. Prieš aštuonerius metus Avilių dainininkai pasiekė net Turkiją ir savo dainomis džiugino šio tolimojo krašto žmones. Tada buvo pradėtos rengti kraštiečių šventės. Į jas susirenka kasmet apie pusę tūkstančio žmonių, susijusių su šiuo gražiu gamtos kampeliu – Aviliais. Visada kultūros namų vadovės pagalbininkė buvo bibliotekininkė Birutė Rodienė. Visada jos kartu rengė šventes, rašė scenarijus.

Irena Blinstrubienė daug gražių žodžių pasakė kiekvienam meno saviveiklos entuziastui. Veteranė teisingai pastebėjo, kad kultūros namai be jų skambios dainos, trankaus šokio nieko neverti. Pačiu didžiausiu pasiekimu ji laiko savo pamainos išugdymą. Į meno saviveiklą atvedė ši kultūros darbuotoja aktyviąją Ligitą. Mokinė augo, daug ko išmoko. Irena įkalbėjo mokytis kultūros mokslų. Ligita juos baigė. Ir Irena išeidama nedvejodama perdavė Ligitai Čerkovai visas pareigas ir visus darbus. Tiesa, šiandien Ligita augina savo mažąją atžalą, tačiau šiuo metu kultūros namų veikla irgi patikimose rankose. Laikinai kultūros namams vadovauja bendruomenės veiklos entuziastė Janina Ragėnienė.

Paskui buvo surengtas šaunus koncertas. Aviliškai naujoje scenoje parodė savo sugebėjimus. Dainavo ir šokio meno saviveiklos entuziastai iš Imbrado. Daug gražių dainų šventės dalyviams padainavo Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos auklėtiniai. Negailėjo aviliškiai, jų svečiai plojimų visoje Lietuvoje žinomai kaimo kapelai „Sadūnai“.

Po koncerto dar ilgai netilo muzika. Šventės dalyviai šoko, linksminosi, dalijosi smagiais prisiminimais.

Zarasų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija