2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Atnaujintos kapinių koplyčios pašventinimas

Tabariškių klebonas kun. Valdemar
Ulčukevič šventina kapinių koplyčią

TABARIŠKĖS. Ši nedidelė pasienio gyvenvietė gali didžiuotis keliais architektūros paminklais. Kaimo širdis yra nuostabi Arkangelo Mykolo bažnyčia – medinė, senovinė, su gilia praeitimi. Netoli Tabariškių, parapijos kapinėse, – dar vienas įdomus medinės architektūros objektas – koplyčia.

Istoriniuose šaltiniuose minima, kad koplyčia yra medinė, su prancūziška spyna, 14 alkūnių ilgio ir 5 alkūnių pločio, altoriuje – Nukryžiuotojo paveikslas, pastatytas 1794 metais Antonijaus Važinskio, pašventintas Tabariškių klebono Marko Rostiko. Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis ji buvo restauruota ir spalio 10 dieną pašventinta Tabariškių klebono kun. Valdemaro Ulčukevičiaus, praėjus 220 metų po pirmosios konsekracijos.

Tabariškių kapinių koplyčios renovacija – eilinė Šalčininkų rajono savivaldybės, užsibrėžusios vieną iš veiklos prioritetų – išsaugoti nuo užmaršties istorinius paminklus, ieškant lėšų jų renovacijai, investicija. Šiuo tikslu Savivaldybės administracija nusprendė pasinaudoti programa „Leader“, 2012 metais pateikdama atitinkamą paraišką. Savivaldybės pastangų dėka objektas buvo įtrauktas į renovuojamų objektų sąrašą trasoje Vilnius–Jašiūnai–Medininkai ir po teigiamo paraiškos įvertinimo gavo lėšų iš ES struktūrinių fondų. Koplyčios pašventinimo ceremonijoje dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, savivaldybės administracijos direktorius, Šalčininkų vietos veiklos grupės pirmininkas Josif Rybak, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistas Henrik Danulevič, Turgelių seniūnas Voitech Jurgelevič, Tabariškių seniūnaitis František Verčinski, gausiai susirinkusi vietos bendruomenė.

„Atstatydami koplyčią, įamžinome buvusių Tabariškių savininkų Skarbek–Važinskių giminės, besirūpinusios šiomis žemėmis, vardus, atgaivinome vietą, kur žmonės ateina su liūdesiu, bet melsdamiesi ir tikėdami. Tegul čia jie atranda paramą, kad mirtis tėra tik akimirka, o svarbiausia yra atminimas. Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. Valdemarui Ulčukevičiui, akylai stebėjusiam koplyčios remonto darbus, ir Tabariškių gyventojams, prisidėjusiems prie jos atnaujinimo“, – sakė Šalčininkų rajono meras Z. Palevič.

Apie koplyčios, neturinčios kultūros paminklo statuso, renovacijos iniciatyvos peripetijas ir Savivaldybės pastangas, ieškant lėšų jos remontui, kalbėjo Šalčininkų vietos veiklos grupės pirmininkas Josif Rybak. „Negalėjome leisti šio objekto nykimo. 150 tūkstančių litų investicija leido, kad šis objektas tarnautų dar ilgus metus su aukštai iškeltu kryžiumi“, – sakė jis.

Irena Kolosovska

Šalčininkų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija