2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Pakeitė bažnyčios stogą

Lekėčių parapijos pastoracinės
tarybos nariai ir klebonas
kun. Audrius Kurapka (dešinėje)

Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia,
pasipuošusi nauju stogu

LEKĖČIAI. Dar birželio 13-ąją Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Audrius Kurapka pakvietė parapijos pastoracinę tarybą aptarti veiklos planus. Besikalbant pasidžiaugta, kad 2006 metais, švenčiant parapijos 100 metų jubiliejų, buvo atlikta daug darbų. Tuomet įvairius darbus rėmė Šakių rajono savivaldybė, nes kartu švęstas ir Lekėčių miestelio 500 metų jubiliejus. Buvo išdažytas bažnyčios vidus. Tačiau tada vis tiek liko nepadarytų svarbių darbų. Vienas svarbiausių – bažnyčios stogo keitimas. Jo skarda jau daug kartų perdažyta, vietomis surūdijusi. Jei stogas taptų pralaidus vandeniui, tai ir bažnyčios vidaus grožiui iškiltų grėsmė. Pastoracinė taryba nutarė bažnyčios stogą pakeisti nauju. Bet tam reikėjo pinigų. Vėl tikėtis, kad jų skirs Savivaldybė, nerealu, nes šiuo sunkiu metu juk daug kam stinga lėšų. Be to, Lekėčių bažnyčia nėra architektūros paminklas, taigi paramos iš šalies irgi nebus. Nuspręsta rinkti parapijiečių aukas. Pastoracinės tarybos nariai, gatvių ir kaimų seniūnai leidosi pas žmones, prašydami paremti bažnyčios stogo remontą. Žmonės labai geranoriškai ir kilniaširdiškai atsiliepė į kvietimą. Aukojo kas kiek galėjo, didesnes aukas skyrė verslininkai. Iškviesti rangovai išmatavo ir apskaičiavo, kad bažnyčios stogą pakeisti kainuos 33400 litų. Rugsėjį klebono kun. A. Kurapkos vadovaujami meistrai, atvykę iš Viešvilės, kibo į darbą. Penkių žmonių brigada per dešimt dienų stogo remontą atliko. Ir štai žvilga gražus, skardinis bažnyčios stogas. Džiaugiasi juo ne tik šį darbą nusprendę atlikti pastoracinės tarybos nariai, bet ir visi geros valios parapijiečiai. Malonu, kad žmonės susitelkė bendram tikslui. O tų darbų visada bus, jei norėsime gražiai gyventi. Štai jau galvojama, kad reikėtų bažnyčią perdažyti iš lauko pusės, pakeisti senus langus, išgrįsti trinkelėmis šoninį šventoriaus taką iš turgaus aikštės į bažnyčią. Spalio 5 dieną, per Šv. Pranciškaus atlaidus, klebonas kun. A. Kurapka pakvietė parapijiečius į šv. Mišias, kurios buvo aukojamos kaip padėka visiems aukotojams už sėkmingai atliktus darbus.

Zenonas RAKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija