2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio–Krekenavos dekanate

Pagerbtas kunigas Kazimieras Kuzminskas

Kun. Kazimieras Kuzminskas
prie „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos“ leidinių

Grupė minėjimo dalyvių prie
kun. Kazimiero Kuzminsko kapo.
Dešinėje – vyskupas Jonas Kauneckas

NAUJAMIESTIS. Spalio 26 dieną, sekmadienį, Šv. apaštalo Mato bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios už 1999 metais į Amžinybę iškeliavusį kunigą Kazimierą Kuzmicką (1906 10 26–1932 05 23–1999 10 29). Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Labai gražiai, plačiai primindamas kun. K. Kuzminsko veiklą renkant lėšas, leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Šv. Mišias pagyvino jaunųjų skautų ir jų vadovų dalyvavimas. Šv. Mišiose ir prie kunigo kapo su savo vėliava buvo Naujamiesčio šaulių kuopa. Bažnyčioje sugiedotas Lietuvos himnas. Šventoriuje ant kun. K. Kuzminsko kapo uždegtos žvakės, sugiedotas „Viešpaties angelas“.

Antroji kun. K. Kuzminsko atminties dienos dalis tęsėsi Naujamiesčio dailės galerijoje. Popietę vedė nenuilstanti renginių organizatorė Albina Saladūnaitė ir kalbėjo apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ ištakas ir kun. K. Kuzminską. Apie istorinę žmonijos atmintį kalbėjo Seimo narys Povilas Urbšys. Apie likimo siųstus susitikimus su kunigu gyvenimo keliuose prisiminė Lietuvos geologijos, gamtos mokslų daktaras, docentas, disidentinio sąjūdžio dalyvis Vytautas Skuodis. Glaustai apie persikryžiavusius judviejų su kunigu kelius kalbėjo kultūros istorikas, literatūros tyrinėtojas ir Albinas Vaičiūnas. Kraštotyrininkas Bronislovas Mažylis pristatė kun. K. Kuzminsko muziejų, esantį gimtinėje, Baluškių kaime, bei jo eksponatus, leisdamas juos per susirinkusiųjų rankas. Pristatant asmenybes talkino Paulius ir Rūta Grinkai. Tautiškai pasidabinusi dainas dainavo, savo kūrybos eiles skaitė garsi visuomenės veikėja Dalia Tarailienė, gyvenanti Vilniuje ir turinti tėvų sodybą Baluškių kaime.

Renginį globojo naujamiesčio klebonas kun. Raimondas Kazlauskas. Renginio mecenatai – kun. K. Kuzminsko giminaičiai Laima ir Jonas Jeniūnai.

Ona Striškienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija