2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Dvasinis ligonių pastiprinimas

Šilalės parapijos kunigai,
ligoninės direktorius Antanas
Damulis, pavaduotoja slaugai
Vera Kozlovienė, legionierė Birutė
Lašaitienė ir skyriaus slaugytojos

ŠILALĖ. Spalio 30-ąją, pasitinkant Visų Šventųjų šventę, mirusiųjų pagerbimo dieną Vėlines bei maldų už mirusius aštuondienį, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigai klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis ir kun. Mindaugas Alekna lankėsi Šilalės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Jame esama ir nemažai sunkiai sergančių ligonių. Tad kunigų apsilankymo ligoninėje tikslas buvo paguosti sergančius, išklausyti jų išpažintis, suteikti sakramentus, kad šio skyriaus ligoniai, būdami patys dvasiškai pastiprinti, galėtų nuoširdžiai ir su pasitikėjimu melsti Viešpatį Dievą malonės sau ir savo mirusiems artimiesiems.

Šiame skyriuje yra sudarytos puikios gydymo bei slaugos sąlygos. Pasišventusiai ir su meile čia darbuojasi slaugytojos Danutė Jasienė, Vilma Katutienė ir Rima Gečienė. Tuo įsitikinome ir mes, buvusi šios ligoninės darbuotoja Birutė Lašaitienė ir šių eilučių autorius, kaip Šilalės parapijoje veikiančio Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumo legionieriai. Mūsų apsilankymo popietę slaugytojos nuoširdžiai paruošė ligonius susitikti su kunigais.

Aplankius ligonius, prie arbatos ir kavos puoduko buvo susitikta su Šilalės ligoninės direktoriumi Antanu Damuliu, jo pavaduotoja slaugai Vera Kozloviene. Direktorius padėkojo kunigams už dvasinį ligonių pastiprinimą, pakvietė dvasininkus ir ateityje lankytis ligoninėje, nes tam reikalui ligoninėje yra įrengta ir koplyčia. Ligoninės vadovas A. Damulis apžvelgė šios ligoninės padėtį bei ateities perspektyvas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija