2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Giedojimų vakaras

Vakaro dalyviai gieda Kalėdų giesmes

Visuotinėje Bažnyčioje sausio 6-oji – Trijų Karalių iškilmė. Šį šventinį vakarą Klaipėdos etnokultūros centras sukvietė miestelėnus ir svečius į Tradicinių giedojimų vakarą „Bernelis gimė Betliejuj. Trys Karaliai su Kalėdų giesmėmis“. Pirmą kartą Tradicinių giedojimų renginių cikle dėmesys skirtas tradicinėms liaudies Kalėdų giesmėms. Vakaro svečiai – Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos liaudiškojo giedojimo kolektyvas, vadovaujamas V. Budreckio.

Sveikindamas pilnutėlę vakaro dalyvių salę, kun. dr. Saulius Stumbra džiaugėsi, jog visi atėjo pasidalinti Kalėdų stebuklo džiaugsmu. Pristatydamas vakaro temą, apgailestavo, jog, deja, kalėdinės giesmės mažai patenka į tyrėjų akiratį ir šalia populiarių Kalėdinių melodijų savų nežinoma.


Šventinės senjorų nuotaikos

Pasveikino Baisogalos kultūros
namų darbuotojai

Metai baigėsi – metai prasidėjo. Naujieji buvo džiugūs Baisogalos senjorų namams – jiems pernai sukako vieneri. Juose įsikūrė ir patogiai gyvena devyniolika gyventojų – tiek, kiek buvo numatyta. Jie vienas kitą vadina tik vardais. Tačiau jais besirūpinančioms socialinėms darbuotojoms „priklijavo“ pravardes – gražių, nekaltų gyvūnėlių vardus: Skruzdėlytė, Žiogelis, Vyturėlis, Boružėlė, Bitutė, Balandėlė, Zylytė; dar ir Angeliuku vieną pavadino.

Smagiai anais metais gyveno šis nedidelis kolektyvas. Gruodžio pabaigoje sveikinimų ir linkėjimų atvirutės plaukte plaukė. Jaudinančiai senelius pasveikino Baisogalos kultūros namų darbuotojai, vadovaujami Vilijos Kaščionienės.

Įspūdingai praėjo Kūčios. Senjorus aplankė laukiami svečiai – Baisogalos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Tomas Janavičius, zakristijonas Vidmantas Svetikas. Prieš Kūčių vakarienę kai kurie senjorai atliko išpažintį. Paskui prie gausaus, net 14 valgių stalo nuoširdžiai pasimelsta, pasidalinta kalėdaičiais, palinkėta vieni kitiems ramybės, sėkmės ir sveikatos...


Paminėjo Lietuvos gynėjus

Dainuoja vyrų ansamblis „Ex Cordis“

Sausio 13-ąją, paminint Lietuvos Laisvės gynėjų dieną, pagrindinės rajono įstaigos – Šilalės kultūros centras, viešoji biblioteka ir rajono savivaldybė – surengė patriotinius renginius. Aštuntą valandą ryto vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos metu 10 minučių buvo visur užgesintos šviesos, o ant palangių uždegtos atminties žvakutės. Visą dieną iki 18 val. vakaro Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose veikė leidinių ir piešinių parodos, skirtos Sausio 13-ajai atminti. 15 val. Šilalės jaunimo centre „Pulsas“ įvyko dokumentinio filmo apie Lietuvos partizanus „Nematomas frontas“ peržiūra.


Aptarė veiklą

Kasmet Advento laikotarpiu aptariami svarbiausi ir aktualiausi Telšių vyskupijos dekanatų tarybų pastoraciniai bei ekonominiai reikalai. Gruodžio 11-osios ketvirtadienį į Kaltinėnus suvažiavo Šilalės dekanato kunigai, Pastoracinių tarybų pirmininkai bei nariai. Atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kancleris kan. Remigijus Saunorius ir mons. Rimantas Gudlinkis. Gausiai susirinko ir tikintieji. Šiam susitikimui ruošėsi Šilalės dekanato dekanas kan. dr. Algis Genutis, Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Narsutis Petrikas, vadovaujantis šiai parapijai nuo 2003 m. birželio 6 d. Susirinkusieji pasidžiaugė gražia ir šiuolaikiška bažnyčia, kurią ir toliau gražina, puošia klebonas kun. N. Petrikas. Jo dėka Kaltinėnų parapija puikuojasi jaukiais ir erdviais Senelių globos bei parapijos namais.


Vyskupijos „Caritas“ 25-metis

Sausio 11-osios popietę į Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, atšvęsti „Caritas“ 25-metį suvažiavo Telšių vyskupijos dekanatų „Caritas“ vadovai, rėmėjai, dekanai, parapijų klebonai. O susirinkta į Rietavą todėl, kad prieš keletą metų Telšių vyskupijos „Caritas“ centras iš Telšių perkeltas į Rietavą ir jam kaip visos Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius vadovauja sumanus, darbštus ir energingas Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas.

Šis karitiečių jubiliejus prasidėjo šv. Mišiomis. Jas aukojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos klebonas kan. Jonas Ačas, talkinant visam būriui kunigų iš Plungės (klebonas Julius Meškauskas), Tverų (klebonas Darius Povilaitis), Laukuvos (klebonas Virgilijus Pocius), Šilutės dekanato Gardamo parapijos (klebonas Antanas Gilys), Gargždų (kan. Jonas Paulauskas). Išpažinčių uoliai klausė rietaviškis kunigas Aivaras Pudžiuvelis, aptarnaujantis Rietavo zonai priklausančias Medingėnų ir Spraudės parapijas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija