2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Paminėjo Lietuvos gynėjus

Dainuoja vyrų ansamblis „Ex Cordis“

Sausio 13-ąją, paminint Lietuvos Laisvės gynėjų dieną, pagrindinės rajono įstaigos – Šilalės kultūros centras, viešoji biblioteka ir rajono savivaldybė – surengė patriotinius renginius. Aštuntą valandą ryto vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos metu 10 minučių buvo visur užgesintos šviesos, o ant palangių uždegtos atminties žvakutės. Visą dieną iki 18 val. vakaro Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose veikė leidinių ir piešinių parodos, skirtos Sausio 13-ajai atminti. 15 val. Šilalės jaunimo centre „Pulsas“ įvyko dokumentinio filmo apie Lietuvos partizanus „Nematomas frontas“ peržiūra.

Vakare 17 val. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šv. Mišias už Lietuvos Laisvės gynėjus aukojo klebonas dekanas kun. dr. Algis Genutis, vikaras kun. Mindaugas Alekna ir Pajūralio klebonas kun. Kazimieras Žąsytis. Homiliją pasakė dekanas kan. dr. A. Genutis. Šv. Mišiose giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko. Vakaro šv. Mišiose dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės padalinio atstovai, šauliai ir skautai, atvykę su savo vėliavomis. Po šv. Mišių sugiedotas Lietuvos himnas. Paskui vyko patriotinis koncertas. Jį vedė Kultūros centro režisierė Loreta Bartkutė. Smuiku melodijas atliko bažnyčios choristė Eglė Batutytė. Jaudinančias melodijas saksofonu pagrojo Zigmas Levickis. Jam talkino koncertmeisterė Loreta Venckuvienė. Šaunią programą parodė moterų ansamblis „Kuplė“, vadovaujamas Laimos Saročkienės. Bažnyčioje skambėjo vyrų ansamblio „Ex Cordis“, vadovaujamo Nijolės Mačiukaitienės, dainos. Čia dainuoja ir ilgametis Šilalės Kultūros centro direktorius Antanas Kazlauskas.

Lietuvos Laisvės gynėjų diena baigėsi vieningai sugiedota Maironio giesme „Lietuva brangi“.

Žilvinas PRANCKEVIČIUS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija