2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Aptarė veiklą

Kasmet Advento laikotarpiu aptariami svarbiausi ir aktualiausi Telšių vyskupijos dekanatų tarybų pastoraciniai bei ekonominiai reikalai. Gruodžio 11-osios ketvirtadienį į Kaltinėnus suvažiavo Šilalės dekanato kunigai, Pastoracinių tarybų pirmininkai bei nariai. Atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kancleris kan. Remigijus Saunorius ir mons. Rimantas Gudlinkis. Gausiai susirinko ir tikintieji. Šiam susitikimui ruošėsi Šilalės dekanato dekanas kan. dr. Algis Genutis, Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Narsutis Petrikas, vadovaujantis šiai parapijai nuo 2003 m. birželio 6 d. Susirinkusieji pasidžiaugė gražia ir šiuolaikiška bažnyčia, kurią ir toliau gražina, puošia klebonas kun. N. Petrikas. Jo dėka Kaltinėnų parapija puikuojasi jaukiais ir erdviais Senelių globos bei parapijos namais.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo vysk. J. Boruta SJ, kancleris kan. R. Saunorius, mons. R. Gudlinkis bei dekanato kunigai.

Po šv. Mišių parapijos namuose vyko Pastoracinių ir Ekonominių tarybų veiklos aptarimas. Vysk. J. Boruta SJ apžvelgė vyskupijos veiklą, kalbėjo apie parapijose sumažėjusį žmonių skaičių, mokyklų uždarymo problemą, ragino, kad Pastoracinės tarybos skatintų jaunas šeimas jungtis į bendruomenes, organizuotų bendras išvykas į šventas vietas, išmoktų jungtis į bendrą maldą. Apžvelgtos ir ekonominės problemos. Apie veiklą atskirose parapijose kalbėjo Upynos, Girdiškės, Pajūrio, Tenenių parapijų Pastoracinių tarybų atstovai.

Pranciškus Žukauskas

Kaltinėnai, Šilalės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija