2015 m. vasario 6 d.    
Nr. 5
(2125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Seime pagerbtas mons. Alfonsas Svarinskas

Parodą pristatė Seimo
narys Rytas Kupčinskas

Sausio pabaigoje Vilniuje ir Kaune  buvo prisimintas ir pagerbtas 2014 m. liepos 17 d. miręs mons. Alfonsas Svarinskas –  susio 21-ąją jam būtų sukakę 90 metų. Šį didį katalikų dvasininką, Lietuvos patriotą, partizanų ryšininką, disidentą, už antisovietinę veiklą keliasdešimt metų kalėjusį lageriuose, politinį veikėją, karo kapelioną, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narį, Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordininką, apdovanotą Lietuvos Nepriklausomybės ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais, prisiminė bendražygiai ir jo idėjų puoselėtojai, sausio 30-ąją gausiai susirinkę į Seimo Konferencijų salę. Tą dieną prie šios salės buvo atidaryta Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariui, Lietuvos Sąjūdžio Tarybos garbės nariui, mons. Alfonsui Svarinskui skirta nuotraukų paroda.


Mirė Rūta Gajauskaitė

Rūta Gajauskaitė
Vyginto Kuro nuotrauka

Sausio 30 dieną staiga mirė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1990–1992 kadencijos narė, socialinių mokslų, teisės daktarė Rūta Gajauskaitė.

Ji gimė 1946 m. sausio 24 d. Kaune. 1968 metais baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Ji buvo teisininkė, teisės mokslų kandidatė. 1968–1971 metais dirbo Respublikinėje statybinių medžiagų bazėje juriskonsulte, 1971–1976 metais – Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo, Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerijose. 1976–1979 metais buvo TSRS prokuratūros instituto aspirantė. 1980–1982 metais dirbo Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute jaunesniąja moksline bendradarbe, o nuo 1982 metų – Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vyresniąja dėstytoja, docente, katedros vedėja.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija