2015 m. vasario 6 d.    
Nr. 5
(2125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pasaulio liuteronų sąjungos prezidento vizitas Lietuvoje

Lietuvos evangelikų liuteronų
vyskupas Mindaugas Sabutis, PLS
Europos regiono koordinatorė
kun. dr. Eva Sybilė Fogel Mfato
ir Pasaulio liuteronų sąjungos
prezidentas vyskupas dr. Munibas
Junanas priimami Lietuvos
prezidentės Dalios Grybauskaitės

Sausio 26 – vasario 3 dienomis Baltijos šalyse su oficialiu vizitu lankėsi Pasaulio liuteronų sąjungos (PLS) prezidentas vyskupas dr. Munibas Junanas (Munib Younan). Jis yra Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Jordanijoje ir Šventojoje Žemėje vadovas.

Sausio 28 dieną su Lietuvoje pirmą kartą apsilankiusiu PLS prezidentu, vysk. dr. M. Junanu, jį lydėjusia PLS Europos regiono koordinatore kun. dr. Eva Sybile Fogel Mfato (Eva Sybille Vogel Mfato) ir Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu susitiko Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Susitikime su Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vadovu Prezidentė kalbėjosi apie taikos ir humanitarines misijas, žmonių teisių pažeidimus, tikinčiųjų pagalbą skurdžiausių pasaulio regionų gyventojams, kovą su terorizmu ir pabrėžė, kad Bažnyčios vaidmuo ypač svarbus ne tik šviečiant žmones, bet ir padedant jiems konfliktų ir karo nuniokotose zonose. „Pagrindinis žmonijos tikslas yra taika, o esminė priemonė jai pasiekti – žmogiškumas. Todėl visų religijų lyderiai ir tikintieji turi dirbti išvien ir taip prisidėti prie taikos visame pasaulyje“, – sakė šalies vadovė. Pasak jos, Lietuvos evangelikų liuteronų indėlis į mūsų valstybės kultūrą, švietimą ir tautinį tapatumą padėjo sustiprinti valstybės pagrindus. Šio tikėjimo Bažnyčiai priklausė pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas, lituanistas ir teologas Liudvikas Rėza, lietuviškos grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis, iškilus kultūros veikėjas Abraomas Kulvietis.


Ekumeninis Popiežiaus mokymas

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus vadovauja
Maldų už krikščionių vienybę savaitės
šventimui Romos Šv. Pauliaus bazilikoje

Maldų oktavos tradicija

Minėdamas Maldų už krikščionių vienybę savaitę, popiežius Pranciškus dar kartą patvirtino ryžtingą Katalikų Bažnyčios apsisprendimą dalyvauti ekumeniniame bendradarbiavime pagal radikalias naujoves šioje srityje atnešusio Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) nuostatas. Apie tai Šventasis Tėvas kalbėjo ekumeninę oktavą užbaigdamas sausio 25 dieną, liturgijoje minint šv. Pauliaus atsivertimą jo vadovautais mišparais Romos Šv. Pauliaus bazilikoje, dalyvaujant ir kitų krikščioniškų konfesijų (stačiatikių, rytų krikščionių, anglikonų, metodistų ir kt.) atstovams. Pagrindiniai koncelebrantai su Popiežiumi šiemet buvo Romoje reziduojantys stačiatikių metropolitas Genadijus ir anglikonų arkivyskupas Deividas Moksonas (David Moxon).


Prisilietimo šauksmas naujam gyvenimui

Kun. Vytenis Vaškelis

„Žmogus – gelmė, o širdis jo – bedugnė“ (Ps 64, 7). Individas visos savosios dvasios gelmės nepajėgia aprėpti, bet gali įkristi į savo vidaus bedugnės tuštybę, ir iš jos be kito pagalbos neišsiropš. Pirmiausia esame pašaukti pažinti Dievą, kad Jo šviesoje suvoktume savo žmogiškąjį trapumą, kilniausios tapatybės Jame vertę, kad mus aplankytų aiškumas, jog tik su Kito pagalba galėsime iki galo „išsilaižyti“ iš savo nuodėmių liekanų žaizdų ir Jo pasiliekančioje ramybės artumoje kaip Kristus tarnauti kitiems...

Kai Petro uošvė bejėgiškai gulėjo karščiuodama, kantriai mokėsi nuolankumo mokykloje priimdama kitų patarnavimus, bet kai tik prie jos prisilietė Jėzus, išsivadavo iš ligos pančių ir, įkvėpusi naujo laisvės oro, su veržliu dėkingumu iškart ėmė tarnauti naujo gyvenimo Davėjui darydama gera aplinkiniams. Ji tikrai pasveiko, nes jos nekompromisinė tarnystė Viešpačiui buvo gražiausia Jam dėkojimo forma.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija