2015 m. vasario 6 d.    
Nr. 5
(2125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pasaulio liuteronų sąjungos prezidento vizitas Lietuvoje

Lietuvos evangelikų liuteronų
vyskupas Mindaugas Sabutis, PLS
Europos regiono koordinatorė
kun. dr. Eva Sybilė Fogel Mfato
ir Pasaulio liuteronų sąjungos
prezidentas vyskupas dr. Munibas
Junanas priimami Lietuvos
prezidentės Dalios Grybauskaitės

Sausio 26 – vasario 3 dienomis Baltijos šalyse su oficialiu vizitu lankėsi Pasaulio liuteronų sąjungos (PLS) prezidentas vyskupas dr. Munibas Junanas (Munib Younan). Jis yra Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Jordanijoje ir Šventojoje Žemėje vadovas.

Sausio 28 dieną su Lietuvoje pirmą kartą apsilankiusiu PLS prezidentu, vysk. dr. M. Junanu, jį lydėjusia PLS Europos regiono koordinatore kun. dr. Eva Sybile Fogel Mfato (Eva Sybille Vogel Mfato) ir Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu susitiko Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Susitikime su Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vadovu Prezidentė kalbėjosi apie taikos ir humanitarines misijas, žmonių teisių pažeidimus, tikinčiųjų pagalbą skurdžiausių pasaulio regionų gyventojams, kovą su terorizmu ir pabrėžė, kad Bažnyčios vaidmuo ypač svarbus ne tik šviečiant žmones, bet ir padedant jiems konfliktų ir karo nuniokotose zonose. „Pagrindinis žmonijos tikslas yra taika, o esminė priemonė jai pasiekti – žmogiškumas. Todėl visų religijų lyderiai ir tikintieji turi dirbti išvien ir taip prisidėti prie taikos visame pasaulyje“, – sakė šalies vadovė. Pasak jos, Lietuvos evangelikų liuteronų indėlis į mūsų valstybės kultūrą, švietimą ir tautinį tapatumą padėjo sustiprinti valstybės pagrindus. Šio tikėjimo Bažnyčiai priklausė pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas, lituanistas ir teologas Liudvikas Rėza, lietuviškos grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis, iškilus kultūros veikėjas Abraomas Kulvietis.

Daugiau kaip 72 milijonus tikinčiųjų vienijančios PLS prezidentu vysk. M. Junanas buvo išrinktas 2010 metais vienuoliktoje asamblėjoje Štutgarte, Vokietijoje. Jis yra dvyliktas prezidentas nuo PLS įkūrimo 1947 metais. Turėdamas Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūros (UNRWA) pabėgėlio statusą, vysk. M. Junanas aktyviai dalyvauja tarpreliginiuose ir ekumeniniuose santykiuose Artimųjų Rytų regione ir tarptautiniu mastu. Jis yra vienas iš ekumeninės pagalbos programos Palestinai ir Izraeliui (EAPPI) įkūrėjų, nuo 1985 metų aktyvus Artimųjų Rytų Bažnyčių Tarybos narys. PLS vienija liuteroniškos tradicijos krikščionių bažnyčias, buvo įkurta 1947 metais Lunde, Švedijoje, ir šiuo metu turi 144 bažnyčias nares 79 pasaulio valstybėse, atstovauja daugiau nei 72 mililijonams pasaulio krikščionių, reprezentuoja bažnyčias nares ekumeniniuose ir tarpreliginiuose santykiuose, teologijos, humanitarinės pagalbos, žmogaus teisių, komunikacijos ir misijos srityse. PLS būstinė įsikūrusi Ženevoje, Šveicarijoje.

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 20 tūkstančių evangelikų liuteronų. Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia PLS nare tapo 1967 metais.

Svečias turėjo progą susipažinti su Liuteronų Bažnyčios vykdomais socialiniais projektais, susitikti su liuteronų dvasininkais, ekumeniniais svečiais. Vysk. dr. M. Junanas sausio 28 dieną Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusiose pamaldose sakė pamokslą.

XXI
Roberto Dačkaus (lrp.lt) nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija