2015 m. vasario 6 d.    
Nr. 5
(2125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Šeimų šventė

Šeimų šventės dalyviai

Šv. Mišių auka (iš kairės): vyskupai
Kęstutis Kėvalas, apaštališkasis
nuncijus arkivyskupas Pedras
Lopesas Kvintana, Eugenijus
Bartulis ir Linas Vodopjanovas OFM

Kasmet Šiaulių vyskupija ir jos ganytojas vyskupas Eugenijus Bartulis Trijų Karalių iškilmėje sukviečia tikinčiuosius į Šeimų šventę. Šiais metais toks renginys vyko jau 14-ąjį kartą. Į 5000 žmonių talpinančią Šiaulių areną žmonės suvažiuoja ne tik iš Šiaulių, bet ir kitų vyskupijų.

Jau antri metai, kai grupelė Šilalės tikinčiųjų, paraginta tikybos mokytojos sesers Daratos Slušnytės, dalyvauja šiame renginyje. Šiais metais į šventę „Šeima! Gyvenk tikėjimo džiaugsmu!“ iš Šilalės vyko apie 70 tikinčiųjų. Džiugu, jog labai noriai prie kelionės organizavimo prisidėjo ir šventinėse iškilmėse dalyvavo Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas.

Šeimų šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), vyskupai E. Bartulis, Kęstutis Kėvalas ir Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių metu šeimos, sujungtos Santuokos sakramentu, atnaujino Santuokos priesaiką. Tai – vienas gražiausių ir labiausiai jaudinančių šventės akcentų. Džiugu, kad ir tarp tikinčiųjų, vykusių iš Šilalės, buvo sutuoktinių. Didelį įspūdį paliko šv. Mišių metu giedojęs kamerinis choras „Aidija“, vadovaujamas Romualdo Gražinio.

Kaip ir kiekvienais metais po šv. Mišių vyksta antroji – meninė šventės dalis. Šiais metais Šiaulių valstybinio dramos teatro aktoriai atliko muzikinį spektaklį „Žanos d‘ Ark misterija“ pagal Juozo Židanavičiaus ir Charles Peguy draminę kūrybą. Premjerą, kuriai ruoštasi visus metus, pastatė režisierė Regina Steponavičiūtė. Įspūdingas ir įkvepiantis spektaklis patiko tiek mažiems, tiek dideliems.

„Gyventi tikėjimo džiaugsmu – dovanoti gyvenimą vienas kitam iš meilės Dievui, vienas kitu pasitikėti ir suprasti, jog Dievas mus abu be galo myli“, – taip maldoje į tikinčiųjų šeimas kreipėsi vyskupas E. Bartulis.

Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams, kurių dėka galėjome dalyvauti šiame įspūdingame metų renginyje.

Irena Tverijonienė,
Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja, šventės dalyvė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija