2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Tikėjimo kelionėje drauge su mokiniais

Audronė Gelžinienė

Parodos atidarymo akimirka

Vilnius. Lietuvos medicinos biblioteką, įsikūrusią Kaštonų gatvėje, puikiai žino ne tik gydytojai bei kitų medicinos sričių specialistai, bet ir daug Lietuvos menininkų. Prieš 20 metų bibliotekos direktorės iniciatyva čia buvo pradėtos rengti dailės parodos. Šiemet, sausio 15-ąją, Lietuvos medicinos biblioteka savo lankytojus ir svečius pamalonino nežiemiškai šilta staigmena. Tą ketvirtadienio popietę į biblioteką gausiai rinkosi šiek tiek neįprasta publika – Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos ir „Medeinos“ pradinės mokyklos jaunieji auklėtiniai, jų tėveliai, draugai, mokytojai. Jaukus šurmuliukas netrukus pavirto gražia švente, nes čia surengtas parodos „Drauge su mokiniais“ atidarymas. Susirinkusiuosius pirmoji giesme „Ave Marija“ pasveikino dailininkė Grytė Pintukaitė. Skambiomis dainomis džiugino Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos jaunučių choras „Kregždelė“ (vadovė – Jelena Skupienė), fleita grojo šios mokyklos antrokė Gotautė Marija Valytė. Nuoširdžius sveikinimo žodžius parodos dalyviams tarė Medicinos bibliotekos informacinio skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė ir atkreipė dėmesį, kad šioje bibliotekoje niekada nebuvo tiek daug vaikų. Kalbėjo Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaras kun. Albert Bortiak bei prof. Arvydas Šaltenis. Jis skatino vaikus ir toliau nepaliauti kurti. Malonia staigmena tapo „Medeinos“ pradinės mokyklos mokinių paruošta meninė programa. Vaikai deklamavo, giedojo giesmes, grojo, minė mįsles, dalino prizus.


Tapybos darbų parodoje – seni motyvai

Paulius LEMEŽIS

KAUNAS. Sausio 16 dieną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaryta penkioliktoji menininko Arvydo Palevičiaus tapybos darbų paroda ,,Seni motyvai“. Renginyje dalyvavo pats autorius – jis yra Kauno technologijos universiteto profesorius, habilituotas mokslų daktaras, kiti menininkai, būrys meno gerbėjų.

Vos užėjus į parodos erdvę ir iš pirmo žvilgsnio pažvelgus į parodoje eksponuojamus tapybos darbus, galėjai pasakyti viena: ekspozicijoje vyrauja žemiškos, tamsios ir blankios, gana buitiškos spalvos. Visus A. Palevičiaus darbus vienija bendras motyvas: kiekviename paveiksle užfiksuota paslaptis, ją slepia tai užraktas, tai langas, tai durys, tai skrynia, ar kitas panašus objektas. Ekspozicijoje pristatomi tapybos paveikslai, sukurti 2014 metų vasarą įvairiuose Lietuvos kampeliuose vykusiuose pleneruose: Dubičių kaime, Šilavote ir Plinkšių dvare. Bene pagrindiniu paveikslų objektu tapo praėjusio amžiaus mediniai trobesiai, jų liekanos, griuvėsiai, ūkiniai pastatai, nykstantys ir griūvantys apleisti dvarai, lietuvių liaudies interjero ir buities detalės. Daugelyje paveikslų vaizduojami konkretūs daiktai pateikiami kaip sentimentų šaltiniai: žvelgiant į langą, duris ar skrynią, tarsi jaučiamas laiko tėkmės poveikis, vedantis vaikystės prisiminimų link. Senoviški buities rakandai, interjero detalės, trobesiai mena anų laikų būtį ir buitį, kasdienį gyvenimą. Menininkas savo kūrybos motyvais pasirinko iš pirmo žvilgsnio paprastus, kasdienius, niekuo neišsiskiriančius, tačiau lengvai atpažįstamus daiktus: spynas, vartus, kabliukus, langus, duris, skrynias. Visi paveiksluose vaizduojami objektai kupini įdomių ir svarbių praeities paslapčių, tačiau kiekvieno žiūrovo laisvė yra asmeniškai interpretuoti šiuos tapybos darbus. A. Palevičiaus darbų parodos ,,Seni motyvai“ idėją – paprastų daiktų dvasinę, istorinę vertę – puikiai papildė prancūzų rašytojo Antuano de Sent-Egziuperi (Antoine’o de Saint-Exupery) mintys. Anot jo, už visų regimų daiktų plyti šis tas daugiau, ir kiekvienas daiktas yra tarsi kelias, vartai ar langas, kuris atsiveria į tai, kas jau nėra vien tik daiktas. A. Palevičius, dėkodamas susirinkusiems, pasakojo, kokia jam svarbi yra ši personalinė paroda.


Statulos, statulėlės

Juozo Šikšnelio skulptūros

KLAIPĖDA. Apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos galerijoje „13L“ iki kovo 2 dienos eksponuojama jubiliejinė Juozo Šikšnelio skulptūrų paroda „Nuo gimtadienio iki gimimo dienos“. Joje eksponuojama tik maža dalis maždaug nuo 1978 iki 2000 metų sukurtų darbų. Nei jis pats, nei kiti nebandė suskaičiuoti, kiek iš viso iškalta, nutašyta, išdrožta įvairaus dydžio statulų ir statulėlių. Suskaičiuoti galima tik stacionariai stovinčias Švendubrėje bei Mažeikių, Vilniaus Bernardinų, Kretingos, Raguvos, Biržų kapinėse esančius antkapinius paminklus, medžio dirbinius, pasklidusius po Lietuvą, iškeliavusius į Vokietiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Rusiją ir Lenkiją, pražuvusius Vengrijoje, dabar eksponuojamus Balstogės vaivadijos bibliotekose.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija