2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Popiežius ragino būti nukentėjusiųjų gynėjais

Ukrainiečių vyskupų susitikimas
su popiežiumi Pranciškumi

Vasario 20 dieną visi ukrainiečių vyskupai, kurie lankėsi Romoje su Ad limina vizitu, daugiau kaip 30 asmenų – graikų (rytų), lotynų ir Bizantijos apeigų – susitiko ir kalbėjosi su popiežiumi Pranciškumi. Šventasis Tėvas ukrainiečių ganytojams įteikė savo pastabas raštu. Paminėjus istorines Ukrainos krikščioniškąsias šaknis, Popiežiaus kalboje pirmiausia rašoma apie dabar šalį kankinantį konfliktą, apie tai, kad jis tiesiogiai ir per delegatus stengiasi būti arti visų, paliestų prievartos, meldžiant Viešpaties taikos, kreipiantis į visas puses su prašymu laikytis susitarimų ir gerbti tarptautinės teisės principus. Daugumos problemų pagrindas yra politinis ir ne vyskupų uždavinys yra jas išspręsti, tačiau jie gali tiesiogiai prisiliesti prie žmonių dramų, ieškoti susitaikymo etikos ir sielovados srityje. Kaip pilnaverčiai savo šalies piliečiai Ukrainos vyskupai turi teisę išreikšti savo mintis apie bendrą šalies likimą, kryptį; nepradėdami konkrečios politinės akcijos, bet nurodydami ir gindami vertybes. Popiežius Pranciškus paprašė vyskupus būti gynėjais – šeimų, kenčiančių nuo karo, vargšų, bedarbių, silpnų, ligonių, senelių, neįgaliųjų, pabėgėlių. Jis apgailestavo, kad blogai suvokta ekonominė laisvė pasitarnavo milžiniškam mažos grupelės asmenų praturtėjimui likusių sąskaita, šiam reiškiniui neaplenkiant ir valstybės institucijų. Popiežiaus kalboje nemažai dėmesio skiriama vyskupų vienybei. Abi pagrindinės Ukrainos katalikų tradicijos – rytų ir lotynų apeigų – yra teisėtos, visi yra Katalikų Bažnyčios ir savo šalies vaikai. Kita vertus, yra sunkumų jų santykiuose – kartais dėl sudėtingų istorinių aplinkybių, kartais individualaus pobūdžio. Skaudu girdėti apie nesusipratimus. Reikia kreiptis į gydytoją, vieną ir tą patį visiems – Jėzų Kristų. Pranciškus paragino ir paprašė priimti ir remti vienas kitą.

Vizito Romoje metu Graikų (Rytų) apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas, didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas situaciją Ukrainoje apibūdino vienu žodžiu – „karas“. Ir tai – ne pilietinis karas, tačiau kitos valstybės agresija prieš Ukrainos valstybę ir jos piliečius. Buvo pasirašyti susitarimai, tačiau jų nesilaikoma. Ukrainiečių vyskupai susirūpinę pabėgėliais, kurių yra beveik du milijonai ir iš jų mažiausiai 140 tūkst. vaikų. Daugiau kaip 6000 žmonių žuvo, tarp jų daugybė civilių. Tai – didžiausia humanitarinė katastrofa rytų Europoje nuo pat Antrojo pasaulinio karo. Didysis arkivyskupas kreipėsi į tarptautinę bendruomenę padėti sustabdyti agresiją ir suteikti humanitarinę pagalbą. Jis pridūrė, jog šalyje išsivystė didžiulis savanorystės ir solidarumo judėjimas, kuriame dalyvauja daugiau nei pusė ukrainiečių. Svarbiais solidarumo centrais tapo parapijos.

Išsamiau apie Popiežiaus ir Ukrainos vyskupų susitikimą rašysime vėliau.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija