2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Ginti Tėvynę – pareiga ir garbės reikalas

Alfredo Pliadžio (KAM) nuotrauka

Lietuvos Respublikos Prezidentūroje antradienį susirinkusi Valstybės gynimo taryba, įvertinusi geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes, nusprendė, kad būtina papildomai stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. „Pareigą įvertinti valstybei kylančias grėsmes ir organizuoti krašto gynybą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas valstybės gynimas, numato Konstitucija. Tai mūsų visų vadovų pareiga, – sake prezidentė Dalia Grybauskaitė. – Pasikeitus geopolitinei situacijai, kariuomenė ir taikos metu turi būti tinkamai parengta ginkluotai valstybės gynybai. Šiandienė geopolitinė aplinka reikalauja sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės komplektaciją. Tai reikia padaryti per artimiausius metus. Todėl Valstybės gynimo taryba nusprendė, kad būtina laikinai – penkerių metų laikotarpiui – atnaujinti privalomąją pradinę karo tarnybą, 9 mėnesių laikotarpiui kasmet pakviečiant apie 3-3,5 tūkstančio šauktinio amžiaus Lietuvos piliečių. Tai sudaro tik 1,7 procento visų potencialių šauktinių“. Pasak šalies vadovės, Lietuvos kariuomenė taps mišri – sudaryta iš profesionalų ir privalomosios karo tarnybos karių. Mūsų regione panašaus dydžio valstybės taip pat naudoja mišriąją sistemą. Tai Suomija, Estija, Norvegija, Danija. Lietuvai tai leis užbaigti pilnai sukomplektuoti Lietuvos kariuomenę per 2015–2016 metus, pilnai per pusantrų metų suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

Atsižvelgdamas į Valstybės gynybos tarnybos sprendimą, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pavedė kariuomenės vadui pradėti ruoštis šaukimui į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą būtų kviečiami (pirmieji šaukimai į ją vyks rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais) karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai), o aukštųjų mokyklų absolventai – iki 38 metų (įskaitytinai). Tarnybos išvengs aukštųjų mokyklų studentai, vieniši tėvai su vaikais ir sveikatos bėdų turintys jaunuoliai. Iškart po sprendimo prasidėjo diskusijos apie tai, kad aukštosios mokyklos ateinančius penkerius metus sulauks labai daug studentų, o gydymo įstaigos – „sergančių“ jaunuolių.

Šaukimui į nuolatinę privalomąją pradinę tarnybą dar turi pritarti Seimas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija