2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Šmeižikiški išpuoliai prieš Prezidentę prilygintini veiklai prieš mūsų valstybę

Visuomeninės komisijos istorinei atminčiai gaivinti ir valstybingumui tvirtinti pirmininkas Jonas Burokas vasario 17 dieną išplatino žemiau pateikiamą pareiškimą Prezidentei, Seimo pirmininkei, Ministrui pirmininkui ir Seimo nariams:

2015 m. vasario 13 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko apskritojo stalo diskusija „Iš okupacinės praeities į istorinės atminties grąžinimo ir Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ateitį“.

Diskusijoje dalyvavę laisvės kovų dalyviai ir nepriklausomybės gynėjai, patriotinių visuomeninių organizacijų atstovai, politologai, mokslininkai, meno kūrėjai diskutavo apie opius šiandienos vidaus ir geopolitinius įvykius, apie patriotiškumo, pilietiškumo ugdymą, apie laisvės kovų įamžinimą.

Diskusijos dalyviai, įvertinę vis intensyviau prieš mūsų valstybę vykdomą aršų ardomąjį-informacinį karą, dedamas pastangas teigiamu pavidalu išsaugoti žiaurios TSRS okupacijos atmintį, ketinimus naikinti mūsų nacionalinį saugumą, ideologiškai, dvasiškai gramzdinti Lietuvą į aktyvėjančios postsovietinės okupacijos ideologijos pinkles, konstatuoja, kad įžūliai ideologiškai Lietuvoje ir užsienyje viešai tyčiojamasi iš mūsų valstybės Prezidentės, pirmojo mūsų atkurtos nepriklausomos valstybės vadovo Vytauto Landsbergio, kompromituojama Lietuvos nepriklausomybė, laisvės kovotojai, nepriklausomybės kūrėjai ir gynėjai, laisvės kovų idėja bei samprata; vis aktyviau vykdomas aršus valstybės pamatų ardymo ideologinis darbas per meną, kultūrą, švietimą, informacines priemones, per užsienio ambasadas; įžūliai infiltruojami, paperkami, verbuojami šnipai ne tik mūsų valstybinėse institucijose, verslo bei visuomeninėse organizacijose, bet ir Lietuvos krašto apsaugos struktūrose, Lietuvos kariuomenėje.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos tvirtinimu, kad lietuvių tauta prieš daug amžių sukūrė Lietuvos valstybę, šimtmečiais atkakliai gynė savo laisvę ir nepriklausomybę, prisimindami 1940 metų valstybės išdavystes, kruvinas tremtis, tautos genocidą, tvirtiname, kad šiandien visų partijų, organizacijų, verslo, valstybės institucijų, visuomenės veikla turi būti nukreipta į mūsų valstybės stiprinimą, sutelktinai nukenksminti priešišką dezinformaciją, ideologines provokacijas, gają sovietinę ideologiją, užkirsti kelią antivalstybinei veiklai, ugdyti pilietiškumą, skatinti patriotiškumą, stiprinti valstybės saugumą.

Pagrįstai tvirtiname, kad kuo daugiau mūsų Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir pirmasis atkurtos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis dirba savo tautai, mūsų valstybei, kuo labiau jie vertinami pasaulyje, tuo aršiau, brutaliau ir organizuočiau jie puolami. Tai patvirtina ir paskutinieji, akivaizdžiai Kremliaus inspiruoti vieši šmeižto pliūpsniai, kurpiami Prezidentę ir pirmąjį atkurtos valstybės vadovą kompromituojantys, neatitinkantys tikrovės teiginiai.

Lietuvos laisvės kovotojai, nepriklausomybės gynėjai, Lietuvos krašto apsaugos sistemos kūrėjai, šauliai, dauguma nevyriausybinių patriotinių jaunimo organizacijų drauge su sąmoninga mūsų tauta pritaria pirmojo valstybės vadovo Vytauto Landsbergio ir prezidentės Dalios Grybauskaitės valstybingumo, patriotiškumo stiprinimo darbams, jų dorai tarnystei Lietuvai.

Žinodami, kad Prezidentė yra Respublikos ginkluotojų pajėgų vadė, Rusijos grėsmės akivaizdoje šmeižikiškus išpuolius prieš Prezidentę vertiname kaip antivalstybinę, todėl smerktiną, prilygstančią veiklai prieš mūsų valstybę.

Jonas Užurka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija