2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Tarp apdovanotųjų – du klebonai

RASEINIAI. Vasario 16-oji čia prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Paskui šventė persikėlė į Savivaldybės salę, kur vyko iškilmingas rajono tarybos posėdis. Į jį atvyko ne tik Tarybos, bet ir Seimo nariai, rajono Garbės piliečiai, savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys, bendruomenės atstovai. Šventiniame posėdyje paskelbta, kad rajono Taryba patvirtino komisiją Garbės piliečio vardui suteikti. Jai pirmininkavo rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, pasiūlytos kandidatūros Garbės piliečio vardui suteikti Marijonai Birutei Navakauskienei, Jonui Mačiukevičiui ir Ariogalos klebonui kun. Gintautui Jankauskui. Visiems trims, šventei persikėlus į Kultūros centrą, buvo įteiktos Garbės piliečių regalijos. Su švente pasveikino rajono meras Algimantas Mielinis, Seimo nariai Edmundas Jonyla, Darius Ulickas, Remigijus Ačas, Gintautas Mikolaitis, kiti svečiai. Kultūros centre iškilmingai įteikti „Žemaičio“ ir kiti apdovanojimai. Šį apdovanojimą „Už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą“ pelnė Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija