2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Parodos bažnyčioje

Valdas Šimkus prie savo parodos
eksponatų Palėvenės bažnyčioje

Fotografas Valdas Šimkus
su klebonu kan. Vladu Rabašausku

Palėvenės parapijos žmonės jau įprato matyti, kad kasmet prieš Šv. Kalėdas Šv. Dominiko bažnyčioje rengiamos vis kitokios parodos. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos moksleiviai nudžiugino kalėdinių atvirukų, piešinių, angelų, velykinių kiaušinių  parodėlėmis. Jas surengė su mokytojos katechetės Ingos Paugienės pagalba. Mokytojos Ekaterinos Vanagienės vadovaujamo būrelio vaikai jau ne vieną kartą surengė karpinių parodą. Motinos dienai moksleiviai buvo surengę fotografijų parodą. Dėkojame mokiniams ir jų mokytojoms už malonias akimirkas laukiant Kalėdų švenčių. Džiugu, kad tikintieji bažnyčioje gali pamatyti ir profesionalių fotografų darbus.

Neseniai džiaugėmės fotografo Sigito Chmieliausko nuotraukų paroda. Menininkas, gimęs ir užaugęs Noriūnuose, baigęs Noriūnų Jono Černiaus pagrindinę mokyklą ir medicinos studijas, šiuo metu gyvena ir dirba chirurgu Vilniuje. Prieš 2014 metų Kalėdas Palėvenės bažnyčioje fotografijų parodą „Atverk Kristui širdį“ surengė parapijos fotografas Valdas Šimkus. Palėvenės parapija yra jo gimtoji. Valdas gimė ir užaugo Stirniškių kaime, to kaimo pradinę mokyklą baigė. Vėliau tęsė mokslus Subačiaus vidurinėje mokykloje, Vabalninko žemės ūkio technikume. Jo, kaip fotografo, kelias prasidėjo, kai grįžęs iš tarybinės armijos nusipirko fotoaparatą „Smena“ ir pradėjo fotografuoti. Tai – Valdo laisvalaikio užsiėmimas jau 30 metų. Jo pristatytoje parodoje „Atverk Kristui širdį“ – Palėvenė įvairiais metų laikais, įvairiu paros metu ir net iš paukščio skrydžio. Valdas yra labai gražios, išpuoselėtos sodybos šeimininkas Rudilių kaime, žvejys, filatelistas, kolekcionuoja raktų laikiklius. Kolekciją sudaro daugiau kaip 2000 iš įvairių šalių ir įvairia tematika pagamintų laikiklių. Jis yra auksinių rankų meistras. Visi darbai Valdo rankose tirpte tirpsta. Jis iš medžio tekina įvairias detales, pats pagamino parodos eksponatams stovus. Jis – ir automobilių meistras, kurio paslaugomis naudojasi daug žmonių. Valdas net tapo iliuzionistu. Jis sukūrė programą „Fokus mokus“, su kuria aplankė daug kaimų, miestelių švenčių su savo pasirodymu. Jis yra Palėvenės parapijos pastoracinės tarybos narys, nuolatinis parapijos laikraščio rėmėjas. Su žmona Onute, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, išaugino dvi dukras, džiaugiasi dviem anūkais.

Aldona Ramanauskienė

Palėvenė, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija