2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pristatyta kraštiečio kunigo kūryba

Iš kairės: Zita Mackevičienė, kalba
kun. Nerijus Pipiras, šalia – senosios
muzikos ansamblis „Vox animae“
(vadovė – Virginija Šeduikienė),
dešinėje – kun. Andrius Šukys

UTENA. Kovo 19 dieną A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko poetinio žodžio ir muzikos valanda „Erdvė ieškojimams“. Jos metu buvo pristatyta kun. Nerijaus Pipiro rinktinė „Tarp laikrodžio rodyklių“ ir kun. Roberto Urbonavičiaus kūrybos knyga „Ad libitum“. Gausiai susirinkusiai visuomenei buvo pristatyta kiek neįprasta dviejų autorių knyga dviem pavadinimais. Renginį pradėjusi bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Regina Mikalauskienė supažindino su literatūrine šio Rytų Aukštaitijos krašto savastimi.

Vėliau renginio vedėja, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė pakvietė kalbėti vieną knygos autorių – kraštietį kun. Nerijų Pipirą. Jis trumpai apžvelgė savo kūrybos evoliuciją, perskaitė beveik niekur neskelbtus kūrinius, kuriuos, jam diktuojant, dar ankstyvoje vaikystėje užrašė mama. Savo pasisakymą kunigas baigė ištraukomis iš naujosios knygos.


12-asis literatūrinis pavasaris

Savo kūrybą skaito poetas
Audrius Šikšnius

Pagėgiai. Lietuvai pasitinkant Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje tradiciškai – šiemet jau 12-ąjį kartą – sutiktas literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“.

Poezija ir proza alsuojančio pavasarėlio programa buvo marga ir jauki. Pirmojoje šventės dalyje – „Vakaro darbai“ – sveikinamąjį žodį renginio dalyviams ir organizatoriams bibliotekininkams nuo Pagėgių savivaldybės vadovų perdavė vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė, sakydama, jog visada malonu sušilti prie poetinio žodžio ugnies jaukia ir šviesia nuotaika dvelkiančiuose knygos namuose – Pagėgių bibliotekoje.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė renginio žiūrovams pristatė Pagėgių krašto literatų sambūrio narius ir svečius, iškilmingu šventės pradžios akordu tapo anoniminio eilėraščio konkursas „Inkognito“. Šių metų temą „Šlovnas čėsas bingtai kalbai...“ („Šlovingas laikas gražiai kalbai...“), pateiktą lietuvininkų tarme, „padiktavo“ visoje šalyje minimi Etnografinių regionų metai, tad krašto kūrėjams teko sukurti eiliuotą dedikaciją Pagėgiams aukštaičių, dzūkų, lietuvininkų, suvalkiečių ar žemaičių tarme. Nugalėtojo vardo nusipelnė poetės, pedagogės Veronikos Mockienės eilėraštis „Gimtasis mieste“, o autorė apdovanota specialiai įsteigtu gardžiu prizu – „Poetos užkandžiu prie kartupelių“.


Apie garbųjį kanauninką ir pirmąją krašto knygą

SVĖDASAI. Kovo 14-ąją, šeštadienį, miestelio bibliotekoje paminėta Knygnešio diena. Kalbėta apie knygnešius, knygas, Svėdasų kleboną, dekaną, maloningąjį Vilniaus kapitulos kanauninką Mykolą Smolskį ir apie šiame  miestelyje parašytą, matyt, pirmąją Anykščių krašte lietuvišką knygą „Uwogos ape izganimu duszios“, kuri jau 1828 metais buvo išspausdinta Šv. Jono misionierių spaustuvėje Vilniuje.

Saulėtą popietę į jaukiųjų knygų namų vaikų kampelį susirinko net trys dešimtys svėdasiškių ir svečių net iš Vilniaus ir Utenos rajono, tad paminėjimas tapo respublikiniu. Šių eilučių autorius kalbėjo apie įžymųjį Svėdasų kleboną, kuriam vadovaujant buvo pastatyta dabartinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kuris buvo geras administratorius, įtakingas dvasininkas ir rašto mylėtojas. Rankraštyje išliko lenkų kalba surašytas konkretus ir poetiškas 1796 metų Kupiškio dekanato bažnyčių aprašymas ir dvasininkų pamąstymų, perspėjimų ir pamokymų knyga apie sielos išganymą. Įdomu, kad tuo metu, kai šią knygą rašė svėdasiškis klebonas, kun. Antanas Baranauskas dar net nebuvo gimęs, o štai netolimas kaimynas Antanas Strazdas jau 1812 metais buvo išleidęs savo šventų ir pasaulietinių giesmių rinkinį. Paminėtas ir mokytasis Troškūnų klebonas bernardinas Kiprijonas Lukauskas, lietuviškų pamokslų rinkinį parašęs dar XVIII amžiaus pabaigoje, bet kaip knyga jis buvo išleistas tik po dviejų šimtmečių. Tad kan. M. Smolskis yra pirmosios lietuviškos knygos Anykščių krašte autorius. Buvo paskaityta pamokančių bet kartu ir smagių, net šypseną keliančių ištraukų. Kūrinio kalba, nors ir prikimšta tais laikais plačiai vartotų svetimų kalbų, ypač iš lenkų kalbos, žodžių, bet suprantama ir šių laikų skaitytojams. Sužinota, kaip saugotis nuo mirtinų nuodėmių, kaip išlaikyti sielą nesuteptą, ypač saugotis kūno geidulių, nuoširdžiai melstis, kaip nusikaltus gailėtis, kokios baisybės prasikaltėlio laukia pragare, kaip nelengva bus skaistykloje. Kanauninkas rūsčiai rašo apie girtuoklius, iš kurių žydai pelnosi, ir juokiasi iš tų, kurie yra išbrinkę kaip aviliai, įrūgę kaip stuobriai, į galvijus ir kiaules panašūs, kurie tam, kad tik galėtų lakti, pasirengę ir altorių grožybes nuplėšę parduoti.


Poezijos vakaras apie motiną

Utena. Kovo 17 dieną A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko poezijos vakaras „Pašnekesiai su Motina“ pagal naują poetės Rūtos Mikulėnaitės-Jonuškienės eilėraščių knygą „Papartynų aitvaras“. Tai – ketvirtasis Lietuvos rašytojų sąjungos narės R. Mikulėnaitės-Jonuškienės eilėraščių rinkinys, skirtas Motinos atminimui. Ankstesnieji – „Smilgos paukštis“ (1996), „Žalčio sesuo“ (2001), „Takažolės laiškai“ (2005).

Renginį tradiciškai vedė knygos autorė, jai talkino draugai ir bičiuliai. Skambias dainas vakaro dalyviams dovanojo Audronė Misiukaitė, Zita Lukošiūnienė, Kazimieras Jakutis-Pagulbis, Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida“ (vadovė –A. Misiukaitė).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija