2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pristatyta kraštiečio kunigo kūryba

Iš kairės: Zita Mackevičienė, kalba
kun. Nerijus Pipiras, šalia – senosios
muzikos ansamblis „Vox animae“
(vadovė – Virginija Šeduikienė),
dešinėje – kun. Andrius Šukys

UTENA. Kovo 19 dieną A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko poetinio žodžio ir muzikos valanda „Erdvė ieškojimams“. Jos metu buvo pristatyta kun. Nerijaus Pipiro rinktinė „Tarp laikrodžio rodyklių“ ir kun. Roberto Urbonavičiaus kūrybos knyga „Ad libitum“. Gausiai susirinkusiai visuomenei buvo pristatyta kiek neįprasta dviejų autorių knyga dviem pavadinimais. Renginį pradėjusi bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Regina Mikalauskienė supažindino su literatūrine šio Rytų Aukštaitijos krašto savastimi.

Vėliau renginio vedėja, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė pakvietė kalbėti vieną knygos autorių – kraštietį kun. Nerijų Pipirą. Jis trumpai apžvelgė savo kūrybos evoliuciją, perskaitė beveik niekur neskelbtus kūrinius, kuriuos, jam diktuojant, dar ankstyvoje vaikystėje užrašė mama. Savo pasisakymą kunigas baigė ištraukomis iš naujosios knygos.

Z. Mackevičienė perskaitė dėl ligos renginyje negalėjusios dalyvauti dr. Aldonos Vasiliauskienės šiai progai parengtą pranešimą. Jame dr. A. Vasiliauskienė apžvelgia kun. N. Pipiro mokslinę veiklą. Akcentuotas kunigo indėlis įamžinant kraštiečio Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą.

Kamajų, Duokiškio ir Salų parapijų klebonas kun. Andrius Šukys pasidalijo mintimis apie kūrybą, poeziją. Kunigas dėkojo autoriams už šilumą, atriektą Žodžio riekę, nuplautas kojas.

Renginio metu koncertavo Utenos Muzikos mokyklos senosios muzikos ansamblis „Vox animae“, vadovaujamas Virginijos Šeduikienės. Kartu su šiuo ansambliu sakralinės muzikos kūrinius giedojo ir kun. A. Šukys.

Kunigų N. Pipiro ir R. Urbonavičiaus kūrybą skaitė Utenos kultūros centro režisierė Vida Kairienė.

Baigiantis renginiui daug šiltų žodžių išsakė jame dalyvavę Lietuvos rašytojų sąjungos narys, kraštietis poetas Petras Panavas ir poetė Rūta Jonuškienė.

Kunigas Nerijus nuoširdžiai dėkojo visiems dalyvavusiems Utenos krašto žmonėms, Adolfo Šapokos gimnazijos, kurią pats baigė daugiau nei prieš dešimtmetį, bendruomenės atstovams, buvusiems mokytojams. Kunigas išreikė viltį, kad erdvė ieškojimams visada bus pilna.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija