2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gimnazijos inauguracijai – šv. Mišios bažnyčioje

Vyskupas Genadijus Linas
Vodopjanovas OFM šventina
Židikų Marijos Pečkauskaitės
gimnazijos vėliavą

Šv. Mišias Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje, aukojo Telšių vyskupas
augziliaras Genadijus Linas
Vodopjanovas OFM (centre), koncelebravo
(iš kairės): parapijos klebonas
kun. Egidijus Jurgelevičius, prel. Juozas
Šiurys ir kun. Donatas Liutika

ŽIDIKAI. Kovo 6 dieną Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla oficialiai pervadinta gimnazija ir įregistruota vasario 13 dieną. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas aukojo Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo prel. Juozas Šiurys, kun. Donatas Liutika ir parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius. Vyskupas pašventino naują gimnazijos vėliavą. Iškilmėse dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys ir mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, kiti garbūs svečiai. Renginys tęsėsi gimnazijos salėje. Skambėjo sveikinimai, linkėjimai, gimnazistai susirinkusiesiems dovanojo meninę programą.

Savivaldybės meras A. Tenys linkėjo, kad niekada nepritrūktų mokinių, sveikatos ir kūrybiškumo. Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė priminė mokyklos įsikūrimo ir gimnazijos vardo siekimo istoriją bei kartu su mokytojų, mokinių ir tėvų atstovais prisiekė gimnazijai. Po sveikinimų ant švietimo įstaigos sienos atidengta nauja Marijos Pečkauskaitės gimnaziją žyminti lenta.

Silvija KAZAKAUSKAITĖ

Mažeikių rajonas
Autorės nuotrauka

PAKRAŽANTIS. Kovo 27 dieną inauguracijos ir 95-ojo gimtadienio švente gimnazija pradėjo naują mokyklos istorijos etapą. Viskas prasidėjo 1920 metais, o dabar ji – šiuolaikinė gimnazija, kur svarbus kiekvienas: ir tas, kuris sėkmingai kopia mokslo laiptais, ir tas, kuris po pamokų skuba į įvairius būrelius.

Šventė prasidėjo parapijos klebono kun. Sauliaus Sausdravo aukotomis šv. Mišiomis Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje. Popietę gimnazijos bendruomenė ir svečiai rinkosi į išpuoštą sporto salę. Jauniausios rajono gimnazijos direktorė Nijolė Čepauskienė sveikinimo kalboje sugrįžo į mokyklos istoriją, akcentavo, kad tapimas gimnazija – iššūkis, kurio visi norėjo ir kurį įveikė.

Renginyje dalyvavo daug svečių. Sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pasidžiaugė, kad Pakražantis turi gimnaziją. Ta proga sveikinimai ir linkėjimai skambėjo iš Seimo narės Almos Monkauskaitės, vicemero Kęstutis Biliaus, rajono tarybos nario Petro Račkausko, Pakražančio seniūno Alfonso Sakalausko, bendruomenės pirmininko Zigmo Gaidausko bei seniūnaitės Aldonos Kvintufelienės lūpų. Klebonas kun. S. Sausdravas pašventino gimnazijos vėliavą. Gimnaziją sveikino ir už bendradarbiavimą dėkojo Kelmės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas Artūras Valčiukas, gimnazijos rėmėjai, Pakražančio kultūros centro atstovai, muzikos mokyklos mokytojai, gimnazijos tarybos nariai. Šventės metu skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros, jas keitė literatūrinės kompozicijos.

Daug ko linkėta, daug kuo pasidžiaugta, daug kas prisiminta. Greta linkėjimų nepamiršti ir gimnazijai patikėti įsipareigojimai. Iškeltas uždavinys tapti atvira, patrauklia žinių ir informacijos buveine ir prasmingo žmonių bendravimo namais.

Elena Narbutienė

Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija