2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Metinė Marijos legionierių šventė

Legionierės pažado atnaujinimas

Malda „Acies“ šventės metu. Iš Marijos
legiono atmintinės „Legio Mariae“
skaito Telšių vyskupijos Marijos
legiono pirmininkė Marija Stacinskienė.
Kairėje – kun. Tomas Žlibinas

Marijos legiono veikla paplitusi daugelyje šalių. Tai – katalikų asociacija, kuri, pritariant Bažnyčiai, užtariant Nekaltajai Mergelei Marijai, kovoja prieš bet kokį blogį ir jo įsikūnijimą pasaulyje. Legionas įkurtas 1921 m. rugsėjo 7 d. Dubline (Airija). Jo įsteigėjas – Pranas Dufas. Legionierių veikla šiandien plačiai paplitusi visame pasaulyje, ypač Europoje.

Šilalės dekanate irgi veikia keletas Marijos Legiono grupių. Neseniai Kvėdarnos parapijos klebono kun. Juozo Rudžio iniciatyva toks legionas įkurtas šioje parapijoje. Legionieriams reikia lankyti netikinčius, ligonius, aiškinti tikėjimo tiesas, bendrauti bei rūpintis veikla, įtraukti kuo daugiau jaunimo.

Kovo 21 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko metinė aktyviųjų visos Telšių vyskupijos legionierių „Acies“ šventė, skirta Švč. Mergelės Marijos garbei. Į ją susirinko apie 90 aktyviausių legionierių iš visų Telšių vyskupijoje įsteigtų Marijos legiono prezidiumų. Pirmiausia pasimelsta pagal Marijos legiono atmintinę. Po to metines ataskaitas pateikė Šilalės dekanato Pajūralio bei Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų  parapijų Marijos legionų prezidiumai.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Bazilikoje. Jas aukojo šios Bazilikos vikaras, kun., relig. m. mgr., teol. lic. Tomas Žlibinas ir drauge su savo legionieriais iš Palangos atvykęs jų dvasios vadas, vikaras, kun., relig. m. mgr. Virginijus Būta. Visi aktyvieji legionieriai atnaujino pažadus. Po to vyko agapė Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose. Pasidalinta veiklos patirtimi.

Už šią piligriminę kelionę šilališkiai dėkingi Šilalės Marijos legiono „Apaštalų Karalienės“ prezidiumo sekretorei Irenai Judeikienei ir vicepirmininkei Birutei Lašaitienei už maldas kelionės metu.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Žemaičių Kalvarija, Plungės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija