2015 m. gegužės 2 d.    
Nr. 17
(2137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gyvenimą pašvęsti Dievui ir Bažnyčiai

Vyskupas Rimantas Norvila,
kunigai ir svečiai Šv. Vincento
Pauliečio bažnyčios atkūrimo
25-mečio šv. Mišioms pasibaigus

Balandžio 26 dieną, Gerojo Ganytojo sekmadienį, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos tikintieji, Bažnyčios geradariai ir svečiai susirinko į ypatingas Sumos šv. Mišias. Parapija minėjo bažnyčios atkūrimo 25-metį, buvo prisimintas jos šventinimas ir atkūrimas, paminėtas vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kuris tada, prieš ketvirtį amžiaus, pašventino pamatų akmenis. Skambant varpams, įėjo procesija: Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, generalinis vikaras mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, kancleris kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis ir kiti kunigai. Vyskupas ceremoniją pradėjo pašventindamas lentas (lietuvių ir lotynų kalbomis), skirtas 1924-ųjų metų Įgulos bažnyčiai, Lietuvos kariuomenės Didžiojo kunigaikščio Vytenio 9-ojo pėstininkų pulko karininkams, kariams, savanoriams, šauliams, žuvusiems Nepriklausomybės kovose, lageriuose ir tremtyje, atminti.


Prisikėlimo džiaugsmo paliesta širdis

Pasibaigus dvasinei konferencijai,
organizatoriai, rėmėjai, atlikėjai,
pranešėjai įsiamžino kartu
su miesto meru ir pašvęstojo
gyvenimo atstovais

Antrą Velykų dieną alytiškiai rinkosi į tradicinę, penkioliktus metus organizuojamą dvasinę konferenciją Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namuose. Minint Katalikų Bažnyčioje paskelbtus Pašvęstojo gyvenimo metus, renginio organizatorė „Dienos namų“ bendruomenė siekė susirinkimo dalyvius supažindinti su Alytaus dekanate veikiančių vienuolijų atstovėmis, iš arčiau pažvelgti į jų istorijas, gyvenimo tvarką (regulą), paskirtį pasaulyje (misiją), atskleisti bendradarbiavimo galimybes miesto visuomenės religinės, kultūrinės bei socialinės gerovės tarnyboje. Konferencijoje dalyvavo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, nacionalinis OFS dvasinis asistentas, teologijos licenciatas kun. Paulius Saulius Bytautas OFM ir tuometinis Alytaus meras Jurgis Krasnickas su žmona Vilija.


Dievo gailestingumo šventė

Grupė Tytuvėnų parapijos maldos
būrelio narių su kanauninku
Andriejumi Sabaliausku ir vienuole
benediktine Rozalija Rimkute

Velykų laikotarpis ilgas, tęsiasi net iki Sekminių. Tytuvėnuose jam pradėta ruoštis iš anksto. Dar Verbų sekmadienį buvo pašventinta maldos grupės „Į Dievo gailestingumą“ vėliava, o bažnyčios bendruomenė su garbingu jubiliejumi pasveikino maldininkų būrelio vadovę Rozaliją Rimkutę. Per ilgą, sudėtingą ir prasmingą gyvenimą Rozalijai teko gyventi ne vienoje parapijoje – Šiluvoje, Kuršėnuose, Vilkijoje, dabar Tytuvėnuose. Moteris gimė Žemaitijoje, Paparčių kaime. Šešiolikmetė išėjo savarankiškai gyventi, metus tarnavo pas žmones. Mama įskiepijo meilę Dievui, tad, būdama dvidešimt šešerių, davė pirmus įžadus ir tapo vienuole benediktine, dar po ketverių metų davė amžinuosius įžadus. Mokėsi austi pas audėją, profesinėje mokykloje įgijo audėjos specialybę, apie 25 metus triūsė Kauno „Dailės“ kombinate. Be kitų svarbių gyvenimo užsiėmimų, moteriai teko išmokti groti vargonais, 45 metus dirbo vargonininke. „Dailės“ kombinate audė įvairius gaminius, laisvu laiku kūrė juostas. Yra daug kartų dalyvavusi tautodailininkų darbų parodose, turi gausybę apdovanojimų, sukurtų juostų kolekciją įkurdino Plungės muziejuje. Dabar, deja, dėl sveikatos problemų nebeaudžia. Jos prasmingo gyvenimo tąsa tapo darbas su maldininkais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija