2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Tu, kuris aukštai, palaimink mus, paguosk ir palydėk...

Deivis ir Renata Norvilai su Zarasų
klebonu kun. Remigijumi Kavaliausku

Zarasai. Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį švenčiama Pasaulinė gyvybės diena. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje ji yra graži ir prasminga šventė, o jei ji dar turi ir „sustyguotus“ akcentus, tiesiog tampa nepakartojama. Bažnyčios klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas nestokoja gerų idėjų parapijiečiams pagerbti bei jiems pateikti tikrąją kultūrą.

Balandžio 26 dieną į šventę Zarasų bažnyčioje žmonės rinkosi su džiaugsmu, nes jų laukė malonios staigmenos. Prieš šventę, sutuoktinių poros buvo paragintos prisipažinti, kam šiais metais sukanka įvairūs santuokos jubiliejai. Ne viena sutuoktinių pora su jauduliu prisimena akimirkas, kai reikėjo pasakyti „myliu“, ištarti „būk mano žmona“... ir ne ką mažiau krūtinėje daužėsi širdis, kai reikėjo prisiekti prieš Dievą „ir džiaugsme, ir skausme“. Ir nesvarbu, ar tai buvo prieš penkiasdešimt, dvidešimt penkerius ar penkerius metus, – šiandien jaudinančiai nuvilnija malonūs prisiminimų virpuliukai. Viskas vienodai svarbu: sutuoktinių tarpusavio santykiai ir Dievo palaima šeimoje, gyvybės prasmės samprata nuo jos pradėjimo ir atėjimo į šį pasaulį, vaiko ir tėvų ryšys, lydimas Aukščiausiojo globos... Apie panašius jausmus ir šeimos prasmę gražų saulėtą sekmadienį šv. Mišiose kalbėjo kun. Rimantas Kaunietis iš Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Jurginės skulptoriaus gimtinėje

PAĮSTRYS. Balandžio 26 dieną Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Jurgio atlaidai. Votyvos šv. Mišias prie Šv. Jurgio altoriaus, kurio nišoje stovi skulptoriaus Juozo Zikaro darbo vienintelė tokia Lietuvoje romėnų laikų šarvuoto kario apranga šventojo skulptūra, aukojo Paįstrio klebonas, garbės kanauninkas, jubiliatas Pranciškus Tamulionis. Sumos šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė karo aviacijos kapelionas, kun., teologijos dr. Virginijus Vailentas.

Po pamaldų Paįstrio krašto literatai rinkosi gretimame Paliukų kaime, šiaudastogio skulptoriaus J. Zikaro namelio kiemelyje. Čia Paįstrio bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė priminė, kad šiemetinės Jurginės sutampa su 135-tuoju poeto ir kunigo Jurgio Tilvyčio (1880-1931) gimtadieniu. Būtent šiam kunigui paįstriečiai dėkingi jau už šimtmetį atšventusią jo pastangomis pastatytą bažnyčią, įsteigtą „Saulės“ mokyklą ir biblioteką su skaitykla. Čia dirbdamas jis parašė ir Žalvarnio slapyvardžiu išleido poemėles „Paįstriečiai“ (1910), „Palaimintas triūsas“ (1912), eilėraščių rinkinėlį „Rūtų saujelę“ (1912)... Minėjime šalia kun. J. Tilvyčio portreto buvo padėta gražaus, žalsvos spalvos, dabar jau reto paukščio – žalvarnio – iškamša, prieš kelis metus bibliotekai padovanota panevėžiečio Vinco Aleknavičiaus, kad primintų, kaip poetui kilo mintis pasirinkti slapyvardį.


Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Paminėtas liaudies palaimintasis, atgijo vienuolynas, atidarytas muziejus

Kalba kunigaikščių Giedraičių giminės
atstovė Rosy Giedroyc iš Anglijos

VIDENIŠKIAI. Gegužės 4-ąją, pirmadienį, miestelio gatvės buvo tuščios, nes Šv. Lauryno bažnyčioje pagerbtas prieš 590 metų gimęs ir prieš 530 metų miręs palaimintasis Mykolas Giedraitis. Vyko iškilmingas Videniškių vienuolyno bei jo muziejaus atidarymas.

Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, mons., teol. dr. Algirdas Jurevičius, koncebravo būrelis kunigų. Šv. Mišiose dalyvavo kunigaikščių Giedraičių giminės atstovė Rosy Giedroyc iš Anglijos ir Karalienės Jadvygos ordino seserys vienuolės, puoselėjančios palaimintojo M. Giedraičio dvasingumą, iš Krokuvos, Seimo nariai Valentinas Stundys ir Petras Čimbaras, rajono Savivaldybės meras Stasys Žvinys, Molėtų krašto muziejaus darbuotojai, garbingi svečiai iš Vilniaus ir gausus parapijiečių būrys.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija