2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Tu, kuris aukštai, palaimink mus, paguosk ir palydėk...

Deivis ir Renata Norvilai su Zarasų
klebonu kun. Remigijumi Kavaliausku

Atnaujinti santuokos įžadai
bažnyčioje sutuoktiniams
suteikė naujus gerumo sparnus

Zarasai. Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį švenčiama Pasaulinė gyvybės diena. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje ji yra graži ir prasminga šventė, o jei ji dar turi ir „sustyguotus“ akcentus, tiesiog tampa nepakartojama. Bažnyčios klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas nestokoja gerų idėjų parapijiečiams pagerbti bei jiems pateikti tikrąją kultūrą.

Balandžio 26 dieną į šventę Zarasų bažnyčioje žmonės rinkosi su džiaugsmu, nes jų laukė malonios staigmenos. Prieš šventę, sutuoktinių poros buvo paragintos prisipažinti, kam šiais metais sukanka įvairūs santuokos jubiliejai. Ne viena sutuoktinių pora su jauduliu prisimena akimirkas, kai reikėjo pasakyti „myliu“, ištarti „būk mano žmona“... ir ne ką mažiau krūtinėje daužėsi širdis, kai reikėjo prisiekti prieš Dievą „ir džiaugsme, ir skausme“. Ir nesvarbu, ar tai buvo prieš penkiasdešimt, dvidešimt penkerius ar penkerius metus, – šiandien jaudinančiai nuvilnija malonūs prisiminimų virpuliukai. Viskas vienodai svarbu: sutuoktinių tarpusavio santykiai ir Dievo palaima šeimoje, gyvybės prasmės samprata nuo jos pradėjimo ir atėjimo į šį pasaulį, vaiko ir tėvų ryšys, lydimas Aukščiausiojo globos... Apie panašius jausmus ir šeimos prasmę gražų saulėtą sekmadienį šv. Mišiose kalbėjo kun. Rimantas Kaunietis iš Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios.

Atnaujinti santuokos įžadai tądien bažnyčioje buvusiems sutuoktiniams suteikė naujus gerumo sparnus. Susikibę rankomis ir žvelgdami į savo brangų žmogų jie kartojo gyvenimo priesaikos žodžius. Tai yra prasminga, nes Dievo namuose ištarti žodžiai įpareigoja būti kuo nuoširdesniais savo gyvenimo draugui.

Besibaigiant šv. Mišioms jubiliejines santuokos sukaktuves švenčiančioms poroms kunigai R. Kavaliauskas ir R. Kaunietis įteikė specialiai šiai progai paruoštas dovanas – žvakes ir rožių žiedus. Pagerbta septyniolika porų (pasak kunigo Remigijaus, iš viso turėjo būti daugiau kaip dvidešimt penkios, tik vieni neprisipažino, kiti gal neišdrįso ateiti). Juliją ir Donatą Adomavičius bendro gyvenimo penkerių metų sukaktį švęsti atlydėjo sūnelis Jonukas. Sidabrines vestuves šiemet švenčia šešios parapijiečių poros. Auksinį jubiliejų paminėjo Genovaitė ir Kazimieras Stunžėnai. Audringi plojimai nuvilnijo po bažnyčios skliautais 55-ąją bendro gyvenimo sukaktį švenčiantiems Onai ir Jonui Šukštuliams. Gražu, jautru, miela ir išties tikra. Ir kas gali paneigti, kad Dievo palaima nesaugo šių žmonių gyvenimo meilės? Tikrai saugo, globoja ir sutvirtina.

Pasibaigus šv. Mišioms, prieš altorių suskambo dainininkų Deivio ir Renatos Norvilų balsai. Angeliškai švelnus, skaidrus sopranas ir užtikrintai sodrus tenoras skardeno po bažnyčios skliautais patvirtindami, kad šeima, meilė, gyvybė yra žmonijos pagrindas. Su jauduliu dainininkai pripažino, kad nedažnai tenka koncertuoti bažnyčiose, o tai ypatingai įpareigoja. Atlikta paskutinė daina suskambo tarytum visų, tądien buvusių šventėje, malda: „Tu, kuris aukštai, palaimink mus, paguosk ir palydėk“.

Aldona Navickienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija