2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kelyje į vienybę Šventosios Dvasios pagalba

Popiežiaus Pranciškaus pastabos dėl ekumeninio proceso skatinimo

Mindaugas Buika

Popiežių Pranciškų sveikina Europos
Bažnyčių konferencijos vadovas, britų
anglikonų vyskupas Kristoferis Hilas

Europos krikščionių bendradarbiavimas

Tęsiant išsamesnę popiežiaus Pranciškaus darbų ir mokymo apžvalgą vienintelio Lietuvos nacionalinio katalikų laikraščio „XXI amžius“, kuris rudens pradžioje minės 25-ąsias įkūrimo metines, puslapiuose, šį kartą norisi labiau susitelkti į krikščionių vienybės klausimus. Kaip tik pastaruoju metu Vatikane įvyko keletas Šventojo Tėvo susitikimų su įvairių Bažnyčių hierarchų grupėmis, pabrėžiant ekumeninio bendradarbiavimo svarbą bei naujuosius iššūkius šioje srityje. Šia proga vėl buvo prisiminta Vatikano II Susirinkimo dekreto apie ekumenizmą „Unitatis redintegratio“ paskelbimo 50 metų sukaktis bei kitos istorinės datos, ženklinančios Kristaus išpažinėjų bendrystę. Gegužės 7 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė pagrindinės Europos ekumeninės organizacijos, kurią sudaro beveik 100 nacionalinių protestantų ir stačiatikių Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių, Europos Bažnyčių konferencijos (CEC) atstovus, vadovaujamus šios bendrijos vadovo britų anglikonų vyskupo Kristoferio Hilo (Christopher Hill). Susitikime dalyvavo ir Europos katalikų vyskupų konferencijos tarybos (CCEE), vienijančios beveik 40 nacionalinių vyskupų konferencijų, vadovybė su jos pirmininku vengrų kardinolu Peteriu Erdu (Péter Erdõ). Kaip tik tomis dienomis iš CEC ir CCEE delegatų sudarytas Jungtinis komitetas Romoje pravedė metinę asamblėją, kurioje svarstytas ekumeninio bendradarbiavimo stiprinimo aktualumas, kai labai sekuliarizuotoje Europoje iškyla vis nauji pavojai religijos laisvei.


Dangus – čia, dabar ir visada

Kun. Vytenis Vaškelis

Mokiniui, apsėstam minties apie pomirtinį gyvenimą, išminčius pasakė: „Kam prarasti net menkiausią akimirką galvojant, kas bus po mirties?“ „Bet ar įmanoma elgtis kitaip?“ „Taip“. „Kaip?“ „Gyventi danguje čia ir dabar“. „O kur yra dangus?“ „Čia ir dabar“.

Prasmingi senolio ištarti žodžiai, bet jiems trūksta vienos esminės jungties. Dangus yra Jėzus, savo auka nutiesęs nesugriaunamą tiltą iš žemės į amžinybę. Šeštinių šventės proga mes neklausiame: „Gal ten aukštai, kažkur virš debesų, „slepiasi“ dangiškas Rojus?“ Bet mūsų klausimas kitoks: „Ar leidžiuosi pagaunamas Šventosios Dvasios vėjo, kuris mane laisvai neštų į visų Viešpaties priesakų vykdymo aukštumas ir suteiktų malonę aiškiausiai suvokti K. S. Luiso žodžių tiesą: „Kas neamžina, Amžinybėje neturi vertės?“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija