2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Tradicinė knygos šventė

Gražiausio dizaino ir poligrafijos
leidiniu pripažinta prel. Vytauto
Stepono Vaičiūno (kairėje)
knyga „Pažvelk Dievybei į akis“

Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko tarptautinė tradicinė XXI knygos šventė. Jos rengėjai – XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius (pirmininkas – Vidmantas Kiaušas-Elmiškis), Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras (generalinis direktorius – Valdas Kubilius).

Apie sudėtingą, bet labai svarbų lietuviškos knygos kelią Mažojoje Lietuvoje, Lenkijoje, Seinų krašte nuo spaudos draudimo laikotarpio iki dabar kalbėjo Punsko „Aušros“ leidyklos vyriausiasis redaktorius, rašytojas Sigitas Birgelis. Išsamiame pranešime svečias apžvelgė lietuviškos knygos kelią, kuris sietinas su dominikonų atvykimu į Seinus (apie 1610 metus)... Jo žodžiai, kad „tapatybę prarandame, kai nepastebime, kas vyksta šalia mūsų ir mumyse, kai įvykių tėkmėje nesugebame atskirti, kas svarbu, kai nepasimokome iš praeities klaidų“, priminė, kokią atsakomybę turime priimti mes, atversdami istorijos puslapius, tęsdami laisvo lietuviško žodžio puoselėtojų darbus.

Apie Lietuvos knygnešių ir daraktorių kelius, paminklus jiems ir jų atminimo įamžinimą bylojo pristatoma nauja knyga „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“, t. II, kurią parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius, išleido „Diemedžio“ leidykla. Etnografinių regionų metams skirta unikali knyga „Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai“ (sudarytoja – Nijolė Tumėnienė).

Meninę programą „M. K. Oginskis. Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“, skirtą M. K. Oginskio metams, dovanojo pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir visų 21 knygos šventės  globėjas ir vedėjas aktorius Petras Venslovas.

Šventės svečiams pristatyta paroda „Knygos šviesuoliai ekslibrisuose“, kuri parengta iš Draugijos narių Vytauto Gocento, Domo Akstino, Juozo Rimkaus rinkinių.

Programoje dalyvavo Kauno rašytojai, leidėjai, vyko mažoji knygų mugė, kurioje svečiai susipažino su 2014–2015 metų knygų kraite. Naujausius leidinius, rašytojų kūrybą apžvelgė Valdas Kubilius, Vidmantas Elmiškis-Kiaušas.

Pamąstymus apie knygą, kūrybą išsakė rašytojas, žurnalistas, Draugijos leidinių redaktorius Laimonas Inis. Rašytojai, akcijos „Lietuva skaito“ dalyviai Stanislovas Abromavičius, Vladas Vaitkevičius, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Nijolė Raižytė, Indrė Sekevičienė, Lina Petrusevičienė, Saulutė-Genovaitė Markauskaitė, Ramutė Bidvienė, Inga Stepukonienė pasidalijo kūrybos naujienomis.

Šventės kulminacija – konkurso „2014–2015 metų knygų kraitė“ nominacijos. Nominacija „Lietuvos etnografinių regionų metų tematiką atspindintis leidinys“ skirta Punsko „Aušros“ leidyklai, spaustuvei „Morkūnas ir Ko“, rašytojo Laimono Inio knygai „Baltas kurėnas“. Nominacija „Turiningiausios istoriografijos knygos autorius“ atiteko Benjaminui Kaluškevičiui, Kaziui Misiui už knygą „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ (t. II), Saulutei-Genovaitei Markauskaitei už leidinį „Krekenava laiko tėkmėje“ ir Leidybos idėjų centrui. „Gražiausio dizaino ir poligrafijos leidinio“ nominacija skirta prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygai „Pažvelk Dievybei į akis“, Jono Lukšės knygai „Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai“ ir Tautvydui Majauskui.

Tradicinė tarptautinė knygos šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 85-osioms metinėms, Lietuvos etnografinių regionų metams ir M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti, liks įsimintina svečiams iš Lietuvos, Lenkijos, Mažosios Lietuvos.

Dėkojame visiems geradariams už paramą organizuojant šventę.

Dalia Poškienė,
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė,
Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) prezidentė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija