2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Siekiant išsaugoti ES paramą, siūloma keisti apskričių ribas

Vyriausybės pasitarime pritarta Vidaus reikalų ministerijos pasiūlytiems sprendimams, sudarantiems prielaidas naujų teritorinių statistinių vienetų nustatymui Lietuvoje. Šie sprendimai būtini siekiant pasiruošti situacijai, kuomet Lietuva viršys 75 proc. Europos Sąjungos (ES) bendrojo vidaus produkto vidurkio, ir dėl to nebegalės gauti ES finansinės paramos kaip vienas mažiau išsivystęs regionas.

Tikėtina, kad ši 75 proc. riba bus viršijama jau paskelbus 2014 metų statistiką. Nedarant teritorinių statistinių vienetų nustatymo pakeitimų, 2021–2028 metų finansiniu laikotarpiu Lietuva būtų priskirta pereinamojo laikotarpio regionų kategorijai – dėl to šalis gautų iki 2,7 mlrd. eurų mažiau ES finansinės paramos nei gauna dabar, sumažėtų ne tik bendra paramos suma, bet ir maksimalus finansavimo intensyvumas – ES finansinė parama galėtų sudaryti ne 85 proc. (kaip šiuo metu), bet 60 proc. paramos viešiesiems projektams.

„Noriu nuraminti, jog naujų regionų sudarymas neturės įtakos vietos savivaldų sistemai – gyventojams nereikės perdeklaruoti savo gyvenamosios vietos, nesikeis institucijų darbas, pakeitimai neturės įtakos rinkimų sistemai. Toks skirstymas turės įtakos tik oficialiosios statistikos rinkimui – ji turės būti renkama pagal naujai suformuotus regionus. Tai padės gauti paramą mažiau išsivysčiusiems regionams ateityje“, – sako ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Vyriausybės pasitarimo metu priimtu protokoliniu sprendimu pritarta tolimesniems darbams, kurie sudarys prielaidas pakeisti Vilniaus apskrities ribas, silpniau išvystytas apskrities savivaldybes priskiriant gretimoms apskritims (Švenčionių, Širvintų ir Ukmergės rajonų savivaldybės priskiriamos Utenos apskričiai, Šalčininkų rajono savivaldybė – Alytaus apskričiai).

Vyriausybės sprendimu Vidaus reikalų ministerijai kartu su Finansų ir Teisingumo ministerijomis pavesta iki 2015 metų rugsėjo 30 d. parengti Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimo projektą, pasiruošti galimam kitų teisės aktų keitimui, oficialiosios statistikos laiko eilučių perskaičiavimui. Ministerijoms pavesta įvertinti galimybes padidinti 2014–2020 metais skiriamą finansavimą Vilniaus miesto ir rajono, Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybėms tuo atveju, jei jos turės būti išskiriamos į labiau išsivysčiusį regioną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija