2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Iš Žagarės į Ispaniją – pėsčiomis su kryžiumi

Šiaulių vyskupas padeda nešti kryžių

Maldininkai išlydimi iš Šiaulių Katedros

Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, gegužės 5 – spalio 16 dienomis grupė maldininkų iš Lietuvos keliauja pėsčiomis su kryžiumi iš Žagarės į Santjago de Kompostelą, prašydami Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui. Simboliška, jog kelionė prie šv. Jokūbo kapo prasidėjo Žagarėje. Piligrimai kartu su 60 kg sveriančiu kryžiumi, keliomis statulėlėmis, neša ir Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės paveikslą.

Gegužės 6 dieną piligrimai atkeliavo į Kryžių kalną, susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. „Jūsų auka labai reikšminga Lietuvai ir visam pasauliui, nes susijungiate su Jėzaus atperkamąja auka ir įsijungiate į sielų gelbėjimo darbą“, – sakė Šiaulių vyskupas aukodamas šv. Mišias.

Kartu pagarbinęs Švenčiausiąjį Sakramentą ganytojas užsikėlė vieną kryžiaus galą ant pečių ir nešė per Kryžių kalną iki pat kelio. Giesmės, džiugi nuotaika, entuziazmas, ryžtas gaubė visą grupę.

Tai – jau dvyliktoji lietuvių piligriminė kelionė pėsčiomis. Anot šios ir ankstesnių kelionių organizatoriaus Gedimino Naudžiūno, kelionė visiškai patikėta Dievo malonei. Piligrimų grupę sudaro ankstesnėse kelionėse (į Šventąją Žemę, Meksiką ir kitur) keliavę ir pirmą kartą tokiam penkių mėnesių iššūkiui pasiryžę piligrimai.

Gegužės 6-osios vakarą piligrimų giesmės suskambėjo Šiauliuose. Prie Katedros pasitiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, klebonas kun. Egidijus Venckus, vikaras kun. Aldas Vinclovas ir gražus būrelis šiauliečių, pasiryžusių dalį kelio paėjėti drauge. Katedros klebonas kun. E. Venckus padėkojo piligrimamas, kad įnešė į Šiaulių Katedrą tikėjimo sūkurį, kuris sustiprina ir pasitikusiuosius. Pasistiprinti bei nakvynei piligrimai pakviesti į Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą.

Gegužės 7 dieną 7 valandą piligrimai dalyvavo vysk. E. Bartulio aukotose šv. Mišiose. Po pusryčių Šiaulių ganytojas piligrimus išlydėjo iš Šiaulių Katedros.

Piligrimai keliauja atsiteisimo Dievui už mūsų nuodėmes intencija, melsdamiesi už šv. Katalikų bažnyčią, šeimas, jaunimą, pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę, taiką ir ramybę visame pasaulyje. Lydėkime piligrimus malda jų kelionės metu.

Šiandien, penktadienį, maldininkai eina maršrutu Prienai–Balbieriškis–Krokialaukis, šeštadienį bus Santaikoje ir Meteliuose, sekmadienį – Kryžiuose, Šventežeryje ir Lazdijuose, o pirmadienį įžengs į Lenkijos teritoriją.

Inesė Ratnikaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija