2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Bendravo katalikiškos žiniasklaidos leidėjai

Romas BACEVIČIUS

Grupė katalikiškos žiniasklaidos
atstovų susitikimo Birštone dalyvių

Praėjusios savaitės ketvirtadienį šventėme Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Redakcijai telefonu skambinę ir užsukę skaitytojai sveikino „XXI amžiaus“ kolektyvą su profesine švente, linkėdami nugalėti visus sunkumus, su kuriais ypač akivaizdžiai susidūrėme šiemet.

O šiais metais atsinaujinęs ir plečiantis savo veiklą Labdaros ir paramos fondas  „Bažnyčios kronika“ pakvietė katalikų žiniasklaidos priemonių atstovus į susitikimą Birštone. Ketvirtadienį susitikimo dalyviai pristatė apie dvi dešimtis jų atstovaujamų žiniasklaidos priemonių: leidinių, radijo bei televizijos laidų, interneto svetainių. Penktadienį katalikiškų žiniasklaidos priemonių atstovai bendravo, diskutavo, tarėsi, kaip pasiekti glaudesnio bendradarbiavimo tarpusavyje ir su ganytojais, aptartos bendravimo, vienijimosi būdų ir stiprinimo galimybės.


Autentiškas šventumo suvokimas

Kan. doc. dr. Robertas Pukenis

Popiežius Jonas Paulius II
su kun. Robertu Pukeniu

Bažnyčia, besiremdama Kristaus mokslu, pateikia šventumo sąvoką, koks žmogus gali būti šventas Dievo akyse, kokie yra asmens šventumo bruožai. Evangelija mums parodo, kaip mes turėme pasielgti kiekvienoje situacijoje ir kiekvieną dieną: kasdienybėje ir šventėje, kančioje ir sunkumuose, kovoje, džiaugsme ir pergalėje. Nors teorinis aptarimas gali būti visapusiškai teisingas, bet Dievo šviesos sprendime, kai sudedamos visos aplinkybės, kurių žmonės gali nežinoti ir nematyti, mūsų šventumo suvokimas yra reliatyvus, jei kalbėsime apie konkretų žmogų. Jeigu baudžiamajame procese yra sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių (pavyzdžiui, būtinoji gintis), tai Dievo vertinime visas žmogaus gyvenimas akimirksniu nušviečiamas dieviškos išminties ir meilės šviesa. Tik vienas Dievas težino, kas ir kokią šventumo aurą nešioja.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija