2015 m. liepos 17 d.    
Nr. 28
(2148)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Dėl Antano Aleksandravičiaus paminklo „Pieta“ Aleksote

Karo kapelionas kun. Jeronimas
Valaitis apie 1920 metus

Paminklas „Pieta“ Aleksote

Paminklas „Pieta“ prieškaryje

Paminklo „Pieta“ šventinimas
1927 m. rugpjūčio 1 d.
Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos ir Raimundo
Kaminsko archyvo nuotraukos

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės merą Visvaldą Matijošaitį, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorę Dianą Varnaitę bei Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos kleboną kan. Valių Zubavičių dėl skulptoriaus A. Aleksandravičiaus paminklo „Pieta“ restauravimo, priežiūros ir aplinkos tvarkymo.

Šiemet sukanka 130 metų, kai gimė skulptorius Antanas Aleksandravičius (1885–1970). Kaune, Aleksoto senosiose kapinėse, stovi jo kurtas paminklas „Pieta“, skirtas Lietuvos kariams savanoriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Paminklo plokštėse buvo iškaltos žuvusių Lietuvos savanorių – Jono Baužos, Antano Ivanausko ir JAV kariuomenės leitenanto S. Samuelio J. Hario, kuris 1920 m. vasario 24 d. per bolševikų sukurstytą kareivių maištą belipdamas į Aleksoto kalną buvo nukautas, – pavardės.

1925 metais A. Aleksandravičius apsigyveno Aleksoto parapijos namuose ir pradėjo kurti paminklą „Pieta“. 1927 m. rugpjūčio 1 d. tuometinio Aleksoto klebono kun. Jeronimo Valaičio (1887–1970) iniciatyva, remiant AB „Palemonas“ gamyklos savininkams broliams Jonui ir Juozui Vailokaičiams bei karo lakūnams, Aleksoto senosiose kapinėse (prie Veiverių gatvės) paminklas buvo atidengtas.

Šiuo metu paminklas apgriuvęs, jį reikia restauruoti. Kauno Sąjūdžio nariai per įvairias šventes ne kartą lankėsi prie šio paminklo pagerbti Lietuvos karių atminimą. Pakartotinai prašoma atkurti paminklą, sutvarkyti paminklo aplinką ir įrengti informacinę lentą apie istoriškai svarbų A. Aleksandravičiaus paminklą „Pieta“, paskirti Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklą, kuri prižiūrėtų šio paminklo aplinką. Siūlome organizuoti karo kapeliono, politinio kalinio kun. J. Valaičio bei skulptoriaus A. Aleksandravičiaus paminėjimą Aleksoto parapijoje ar Aleksoto seniūnijoje. Atlikus paminklo restauravimo darbus ir apgenėjus medžius šiaurinėje Senųjų Aleksoto kapinių dalyje, paminklas galėtų tapti Aleksoto seniūnijos puošmena. Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba prašo paremti jos iniciatyvą dėl paminklo „Pieta“, nes tai svarbu kauniečiams ir į miestą atvykstantiems turistams, kurie domisi kariniu Lietuvos paveldu.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuras

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija